Hoppa till huvudinnehåll

Wideroos om juridiskt fel i ny vårdlag: Jag utgår från att Lex Karleby gäller

Ulla-Maj Wideroos
Ulla-Maj Wideroos säger att det gått prestige i regeringen om jourförordningen i vårdreformen. Ulla-Maj Wideroos Bild: Yle/Malin Hulkki Österbotten,ulla-maj wideroos

Regeringen har hittat på en alldeles egen tolkning av grundlagen i lagförslaget om sjukhusens jour, skriver Vasabladet. Felet handlar om hur svenskan ska beaktas när bland annat de sjukhus som ska ha omfattande jour väljs.

Det handlar om den grundlagstolkning som kräver att det alternativ som bäst tryggar de språkliga rättigheterna ska väljas. Den tolkningen härstammar från 2009 då grundlagsutskottet tog ställning till frågan om vart Karleby ska orientera sig. Den här linjen gällde också 2014 då vårdreformen stoppades i grundlagsutskottet.

Nu gör regeringen en ny tolkning och kommer fram till att en annan modell kan väljas. Enligt den nya tolkningen skulle lagberedaren inte vara skyldig att välja den lösning som medför minst problem för den språkliga minoriteten, bara olika fri- och rättigheter vägts mot varandra och den alternativa lösningen är konstitutionellt godtagbar.

Olli Mäenpää, professor i förvaltningsrätt vid Helsingfors universitet kallar den här tolkningen ett exempel på postsanning. Enligt honom rör det sig knappast om ett misstag.

Prestige i lagförslaget

Ulla-Maj Wideroos leder svenska reformgruppen, som har till uppgift att granska social- och hälsovårdsreformen ur ett språkligt perspektiv. Hon är inte alls överraskad över professor Mäenpääs kritik.

- Det här skulle kräva att grundlagsutskottet ändrar sin tolkning av Lex Karleby, och det tror jag inte att de gör, speciellt nu efter att Olli Mäenpää gick ut offentligt med sin kritik, säger Wideroos.

Grundlagsutskottet gör en grundlagsbedömning, inte en partipolitisk bedömning av en lag.

- Det är klart att ett beslut gäller tills ett nytt är taget, men grundlagsutskottet ändrar inte sin tolkning så där bara. Jag utgår ifrån att Lex Karleby gäller, säger Wideroos.

Wideroos är förvånad över att regeringen medvetet för en lag till grundlagsutskottet då allt tyder på att den inte kommer att passera utskottets nålsöga.

- Vi har talat med berörda ministrar om den här saken. De är inte omedvetna om det här, säger Wideroos.

- Det har gått så mycket prestige i det här.

Lagförslaget om jouren behandlas just nu i grundlagsutskottet. Utskottets medlemmar får inte kommentera saken så länge lagen är under behandling.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten