Hoppa till huvudinnehåll

Borgåförsamlingar funderar på att släppa in frivilliga i sina kök

Köksverktyg i Houtskär.
Köksverktyg i Houtskär. Bild: Yle/Johanna Ventus kök,köksverktyg,Slev

Frågan om huruvida frivilliga borde få använda Borgå kyrkliga samfällighets kökslokaler har diskuterats i gemensamma kyrkorådet i flera omgångar. En lösning är nära, menar Stig Bäcklund som är förtroendevald.

I september behandlade gemensamma kyrkorådet i Borgå en motion, undertecknad av 17 ledamöter från gemensamma kyrkofullmäktige, som gick ut på att också andra än samfällighetens egen kökspersonal skulle få använda församlingarnas kökslokaler.

Gemensamma kyrkorådet godkände förslaget, men då lämnade rådsmedlemmarna Stig Bäcklund och Benita Ahlnäs in ett rättelseyrkande.

Stig Bäcklund förklarar att det ursprungliga förslaget var att motionen skulle beredas i arbetsgrupper och i samband med det kommande strategiarbetet.

Stig Bäcklund
Arkivbild av Stig Bäcklund. Stig Bäcklund Bild: Yle/Sune Bergström östnyland. borgå

Under mötet i september föreslog ändå en av de förtroendevalda att köken omedelbart skulle öppnas också för frivilliga arbetare.

Förslaget vann efter en omröstning.

– Då tyckte jag och Benita Ahlnäs att det inte var helt korrekt. Om man gör en sådan här förändring så måste det vara planerat och man måste veta exakt vad lagen säger, säger Bäcklund.

I sitt rättelseyrkande konstaterade de bland annat att det hade varit meningen att motionen skulle beredas innan man fattade beslut om den.

Ärendet gick till ny beredning

På oktobermötet diskuterades saken, och då konstaterade gemensamma kyrkorådet att man bordlägger ärendet eftersom ett fullmäktigeseminarium var på kommande.

Förra veckan diskuterade gemensamma kyrkorådet frågan igen.

– Då föreslog jag att vi skulle låta det vila tills förvaltningsdirektören kommer med sitt förslag som hon arbetar på och som hon fick vägkost till under seminariet, säger Bäcklund. Det är där ärendet ligger nu.

Borgå kyrkliga samfällighet har anställd kökspersonal, och säljer kökstjänster åt dem som använder församlingarnas lokaler.

Jag tycker också att det är viktigt att frivilliga får jobba, men det måste ske på ett ordnat sätt enligt lagen och hygieniska krav.― Stig Bäcklund

Den ursprungliga motionen handlade om att också frivilliga skulle få använda samfällighetens kök. Till exempel kunde frivilliga ordna basarer och andra tillställningar för att samla medel till missionen, förklarar Bäcklund.

– Man har ansett att det har varit för begränsat nu. De frivilliga krafterna har varit utbstängda från ett naturligt församlingsarbete, och det är det som kritiken har gått ut på.

Stig Bäcklund säger att han tror att gemensamma kyrkorådet nog kommer att hitta en lösning efter att förvaltningsdirektören är klar med sitt nyberedda förslag, troligtvis redan under nästa möte.

– Vi måste hitta en gemensam linje. Jag tycker också att det är viktigt att frivilliga får jobba, men det måste ske på ett ordnat sätt enligt lagen och hygieniska krav.

Läs också