Hoppa till huvudinnehåll

Diskriminerande dörrvakt ger sig inte - "Identiteten på alla gäster ska styrkas"

Från programmet Ögonvittnet.
Dörrvaktens agerande avslöjades i tv-programmet Ögonvittnet hösten 2013. Från programmet Ögonvittnet. Bild: Yle Ögonvittnet mörkhyade

Vilka identitetsbevis som ska godkännas för att komma in på en nattklubb blir en fråga för Helsingfors hovrätt. En dörrvakt som har dömts för diskriminering överklagar tingsrättens dom.

Helsingfors tingsrätt dömde i oktober en dörrvakt vid en nattklubb i centrum av Helsingfors för diskriminering. Mannen hade vid två olika tillfällen nekat fyra utlänningar inträde i nattklubben och dömdes till dagsböter på 300 euro och 1 600 euro i ersättningar till de diskriminerade männen.

- Det handlar inte om diskriminering. Ordningsvakten har följt de skyldigheter som lagen ställer när det gäller att begära identitetsbevis av kunderna och det centrala är vilka identitesbevis som kan godkännas, säger dörrvaktens försvarsadvokat Teppo Laine.

Det handlar inte om diskriminering. Ordningsvakten har följt de skyldigheter som lagen ställer när det gäller att begära identitetsbevis av kunderna.― Teppo Laine, försvarsadvokat

De som nekades inträde var en somalisk medborgare, en med somalisk bakgrund och en rysk medborgare. Det här skedde i september 2013 i samband med tv-programmet Ögonvittnet. I programmet testade personer med olika etnicitet hur de blir bemötta bland annat när de söker jobb och besöker en nattklubb.

I april i år har samma dörrvakt också nekat inträde för en rumänsk man.

Nattklubbens åldergräns 24 - två av dem som nekades inträde över 40

När diskrimineringen skedde var somaliern och personen med somalisk bakgrund över 40 år, rumänen 38 år medan den ryska medborgaren var 28 år. De är alla män.

Nattklubben har en åldersgräns på 24 år och enligt tingsrätten kan dörrvakten inte ha trott att personerna var under 24 år eller under 18 år, som är gränsen för att få köpa alkohol. Mannen har jobbat som dörrvakt sedan 1989.

Nattklubbens allmänna linje är därför att om en från tidigare okänd person kommer till nattklubben ska identiteten granskas om någonting skulle hända senare.― Teppo Laine, försvarsadvokat

- Förutom att dörrvakten ska bedöma kundernas ålder har restaurangen rätt att kontrollera identiteten på kunderna för att veta vem som besöker restaurangen. Till exempel om det uppstår problem i nattklubben. Nattklubbens allmänna linje är därför att om en från tidigare okänd person kommer till nattklubben ska identiteten granskas om någonting skulle hända senare, säger Laine.

"Nattklubben har följt samma linje som myndigheterna"

Enligt tingsrättens dom visade somaliern upp ett främlingspass för dörrvakten, mannen med somalisk bakgrund visade sitt körkort och den ryska medborgaren ett ryskt körkort.

Rumänen visade enligt domen upp ett finländskt körkort för att styrka sin identitet. Han hade bytt det från ett brittiskt körkort, då han hade bott i Storbritannien tidigare. Det tydde koden UK, som fanns på körkortet, på.

- Nattklubben har följt samma linje som myndigheterna. Ett finländskt normalt körkort godkänns, men inte ett som har bytts från ett utländskt körkort. Om så har skett kommer det fram i en kod på körkortet, säger försvarsadvokat Laine.

Rumänen: CKP har granskat körkortets äkthet

Tingsrätten konstaterade i sin dom att en restaurang inte behöver följa samma stränga tillvägagångssätt som används inom finansbranschen när det gäller att styrka någons identitet.

Rumänen uppgav i tingsrätten att Centralkriminalpolisen hade granskat körkortets äkthet. Men enligt försvarsadvokat Teppo Laine finns inga bevis för att det stämmer.

Enligt Laine nekades rumänen med följe också inträde för att det hade uppstått bråk med dörrvakten och försvaret har nya bevis som styrker det här. Tingsrätten bedömde det inte som trovärdigt att rumänen nekades inträde på grund av hans frus beteende eftersom tvisten med henne uppstod först senare.