Hoppa till huvudinnehåll

Eklöv: I Danmark är idrott roligt på riktigt

De danska idrottsframgångarna de senaste åren har väckt stort intresse. Team Danmark som har ansvar för den danska idrotten har satsat mycket på att skapa en trivsam idrottsmiljö. Och det är idrottsmiljön som jag anser att är nyckelordet i den danska framgången.

Efter att rört mig en vecka bland olika toppidrottare i olika grenar på olika ställen i Danmark lade jag märke till en detalj som var genomgående oberoende var man var. Alla tycktes ha roligt, tillsammans.
Team Danmark som är landets elitidrottsinstitution har satsat mycket på idrottsmiljön, en satsning som verkar ha träffat mitt i prick.

Trivsel ger trygghet, som ger framgång

I Danmark har man satsat på att bygga upp en trivsam miljö runt idrottarna där de kan koncentrera sig på det viktigaste, träningen. Idrottarna står i centrum och har all behövlig hjälp och kunniga topptränare nära till hands. Då elitidrottarna dessutom är samlade till några elitcenter är kvaliteten på träningarna alltid hög. Då det dessutom satsas på gemenskapen och trivseln i gruppen så är inte träningen bara effektiv utan också meningsfull. Samhörigheten ger ett starkt kollektiv där alla känner sig viktiga i gruppen.

I gemenskapen råder en ömsesidig uppskattning där det hör till att kämpa på varandra. Träningarna är gemensamma, på riktigt, där alla tränar tillsammans, på riktigt. Det ger en trygghet som man verkligen kunde känna. När man har lyckats skapa den stämningen då kommer resultaten också mycket enklare.

Hela tankesättet i den danska strukturen stöder toppidrott. Allt sköts på ett sådant vis att det möjliggör en helhjärtad satsning på idrott. Vare sig det handlar om studier eller det normala livet. Att vara idrottare uppskattas i det danska samhället. Man får misslyckas utan att bli stämplad för all framtid. Här ligger man steget före många andra. Idrott är och skall vara roligt, i Danmark är det roligt, på riktigt

Små men rätt riktade resurser

Resurserna som Team Danmark har till sitt förfogande är inte stora. Men då man riktar dem rätt kan även små resurser göra enorm skillnad. Resurserna går inte åt till administration, utan placeras i viktiga stödfunktioner runt idrottarna. Där ligger hemligheten i den danska modellen, en modell som bevisligen är ett vinnarkoncept.

Läs också

Nyligen publicerat - Sport