Hoppa till huvudinnehåll

Kimmo Sasi: Jourreformen kan inte godkännas utan justeringar

Kimmo Sasi i Bettinastudion
Kimmo Sasi. Kimmo Sasi i Bettinastudion Bild: Yle/Marina Helenelund kimmo sasi

Reformförslaget kring vilka sjukhus som får omfattande jour kan inte gå igenom i den form som den har nu. Det säger Kimmo Sasi tidigare minister med lång erfarenhet av arbete i bland annat grundlagsutskottet.

- Om det betyder att man måste välja Vasa i stället för Seinäjoki eller om man gör någon kompromisslösning är svårt att bedöma i det här skedet. Utan att reagera på något sätt kan förslaget i min uppfattning inte gå framåt, säger Sasi.

Det handlar om den grundlagstolkning som kräver att det alternativ som bäst tryggar de språkliga rättigheterna ska väljas.

Den tolkningen härstammar från 2009 då grundlagsutskottet tog ställning till frågan om vart Karleby ska orientera sig. Den här linjen gällde också 2014 då vårdreformen stoppades i grundlagsutskottet.

Den här tolkningen har man nu frångått i regeringens motiveringar.

Enligt den nya tolkningen skulle lagberedaren inte vara skyldig att välja den lösning som medför minst problem för den språkliga minoriteten, bara olika fri- och rättigheter vägts mot varandra och den alternativa lösningen är konstitutionellt godtagbar.

Sasi håller inte med.

- Man borde konstatera att om det finns två olika alternativ borde man välja Vasa.

Brister i tjänstemännens beredning

Sasi påpekar också att man alltid borde ha en språkkonsekvensbedömning då man gör stora administrativa reformer för att kunna garantera de språkliga rättigheterna i reformen.

- En sådan bedömning har man inte alls gjort. Utan en sådan kan man inte komma vidare i riksdagen.

Hela reformen är komplicerad och Sasi tror att frågorna är lite för svåra för ministrarna. Beredningen ligger på tjänstemännens ansvar. Och här ser han brister.

- Tjänstemännen ger en verkligt dålig bild av sina kunskaper och om hur de tolkar grundlagen.

Inom Vasaregionen sätter man sitt hopp till grundlagsutskottet för att Vasa centralsjukhus ännu skulle kunna ingå bland de tolv sjukhus som får omfattande jour i framtiden. Sasi tror att reformen kan omprövas i grundlagsutskottet då allt ännu kontrolleras att gå enligt grundlagen.

- Jag tror att den här kontrollen kommer att fungera.

Svårt att följa logiken

Sasi är också kritisk till det språk man använder i reformförslaget. Det är enligt honom allt för administrativt vilket gör att det blir svårt att följa logiken.

- Man borde se de här sakerna ur konsumentens eller patientens synvinkel, säger Sasi.

Kan regeringen medvetet fatta ett beslut som försämrar vården på svenska?

- Grundlagen garanterar språkliga rättigheter. Men det beror på resurser hur bra servicen är. Man borde förutse att man inte skapar sådana omständigheter i vilka de verkliga rättigheterna inte kan uppfyllas. Ett problem är att kostnaderna i Vasa är högre än i Seinäjoki. Man måste också förstå det att om det är Vasa som bär ansvaret måste man kunna skära ner utgifter för att vara konkurrenskraftig i jämförelse med andra områden.

Läs också