Hoppa till huvudinnehåll

Rörarbeten försvårar trafiken i Tarkis

Rörarbeten vid väg
Trafiken går långsamt längs Tarkisvägen i Borgå på grund av grävarbeten. Rörarbeten vid väg Bild: Yle/Katarina Lind rörarbeten

Trafiken längs Tarkisvägen i Borgå går långsamt på grund av ledningsarbeten.

Orsaken är att Borgå vatten förnyar vattentjänstnätet mellan Borgå sjukhus och Strandåkersvägen. Vatten- och avloppsledningarna från 1960- och 1970-talet har kommit till slutet av sin livslängd och måste saneras.

Också en stor del av fastigheternas tomtledningar är gamla och i behov av sanering. Borgå vatten rekommenderar att fastighetsägarna sanerar sina egna tomtledningar samtidigt som de allmänna ledningarna saneras.
Saneringsarbetet uppskattas vara klart i slutet av maj 2017.

Borgå elnät Ab sanerar just nu elnätet längs Majbergsvägen. Saneringsarbetet beräknas vara klart i god tid före årsskiftet.