Hoppa till huvudinnehåll

Soporna får lagras längre i Vasaregionen

"Roskis" med sopor.
Arkivbild. "Roskis" med sopor. Bild: Yle/ Karin Filén roskis

Tömningsintervallet för brännbart avfall har hittills legat på två veckor i Vasaregionen. Våren 2017 kan intervallet förlängas kraftigt efter ansökan men varierar enligt antalet personer i hushållet.

I framtiden kommer tömningsintervallet att uppgå till maximalt sex veckor. Vasaregionens avfallsnämnd är den myndighet som bestämmer om ett hushåll skall få ett förlängt intervall för tömningen av sopor.

- Vi har fått mycket feedback, främst från små hushåll i tätort, att de vill ha längre intervaller. Det här är vårt sätt att gå dem till mötes, säger Camilla Enell-Öst, chef för avfalls­hanteringen i Vasaregionen.

Har man längre intervaller mellan tömningarna blir det också billigare för hushållet.

Camilla Enell-Öst,  Vasa stads avfallshanteringschef
Camilla Enell-Öst. Camilla Enell-Öst, Vasa stads avfallshanteringschef Bild: Yle/Malin Hulkki Vasa,camilla enell-öst

Hushållens storlek påverkar intervallet

Hushåll som består av en till två personer kan efter ansökan lagra sina sopor i maximalt sex veckor i sopkärlet vintertid. Samma intervall kan också gälla under sommaren men då måste bioavfallet separeras.

Avfallsnämndens vintertid börjar 1 oktober och sträcker sig fram till 30 april. Däremellan råder det sommar.

- Under sommartid förutsätts, precis som tidigare, att man komposterar avfall eller separatinsamlar bioavfall, säger Enell-Öst.

Samma tidsavgränsningar gäller också för större hushåll med tre eller flera personer men då är det maximala tömningsintervallet fyra veckor.

Olika sopkärlstyper

Flerfackskärl och djupuppsamlingskärl får samma tömningsintervall som vanliga sopkärl. Separata bioavfallskärl kommer att ha ett tömningsintervall på maximalt två veckor.

De nya reglerna gäller inom Vasaregionens avfallsnämnds område och tanken är att se ska träda i kraft våren 2017 säger Enell-Öst.

- Det här möter kundernas önskemål bättre och fungerar också ur ett miljömässigt perspektiv.

Läs också