Hoppa till huvudinnehåll

Dela din värld och var mindre ensam

Ensam flicka
En ensam person står vid en tunnel Ensam flicka Bild: Mikael Crawford/Yle böle station

– På Krisjouren träffar vi unga som blivit ensamma med sina problem och känslor. Allt oftare beskriver de unga sitt mående i form av ångest eller som obeskrivbart illamående.

I offentligheten skapar vi en bild av oss att vi lever det perfekta livet. I denna nidbild passar inte ångest, ensamhet och känslan av misslyckande in, säger krisarbetare Oscar Lehtinen.

Vid krisjouren för unga och Nuorten kriisipiste kan man tala om ensamhet. Frågor som vi behandlar är bland annat, hur skall jag lära känna mina känslor? Och hur kan jag lära mig att känna igen min kompis känslor för att bemöta hen bättre? Hur kan jag påverka mitt eget känslotillstånd? Inte blir väl jag ensam med mina svåra känslor?

Samtalsstöd hjälper

– I krisarbetet har vi märkt att då de unga får dela med sig av sina svåra upplevelser och tankar i en trygg och uppskattande miljö så börjar den ungas situation bli klarare och mående bli bättre.

Till Krisjouren för unga kan man få tid inom en vecka. Krisjouren för unga erbjuder gratis och konfidentiellt samtal till personer i åldern 12 – 29 och deras familjer med krisarbetare.

Tilläggsinformation om krisjouren:

Krisjouren för unga har besöksjour tisdagar, onsdagar och torsdagar kl. 9–12.

Dejourerande krisarbetaren svarar då på telefonnumret 045 341 0574 måndagar kl. 9–11, och tisdagar, onsdagar och torsdagar kl. 9–12. Under jourtid kan man också komma på besök utan tidsbeställning.

Utanför jourtid går det bra att lämna ett meddelande på vår telefonsvarare eller boka tid hos oss via e-post till adressen krisjouren@helsinkimissio.fi.

Tilläggsinformation om krisjouren:

Krisarbetare Oscar Lehtinen, 045 341 0514, oscar.lehtinen@helsinkimissio.fi

Kommunikationschef Kristiina Backberg, 044 733 1544, kristiina.backberg@helsinkimissio.fi

http://www.helsingforsmission.fi/ungdomar

https://www.facebook.com/Krisjouren-f%C3%B6r-unga-190426649181/?fref=ts

Ofrivillig ensamhet är en stor hälsorisk

Ofrivillig ensamhet är ett växande problem i dagens samhälle. Många småbarnsföräldrar känner sig ensamma och i familjer med bara en vuxen är ensamheten ännu mera påtaglig.
Det kan kännas tungt att ensam bära ansvaret för barn och hem och det kan vara svårt att få pengarna att räcka till.

Den omtalade nordiska välfärdsmodellen är en idealbild som för många drivits för långt eller brustit.

Här kan du läsa en artikel om hur föräldrar kan uppleva sin situation: Ensamstående föräldrars upplevelser

Här är också en länk till Folkhälsans familjeverksamhet

Många äldre är ensamma mot sin vilja

Speciellt äldre upplever en allt större risk för isolering och utanförskap. Ungefär var tredje äldre person är ensam mot sin vilja. I Finland har vi hög andel äldre, i synnerhet kvinnor, som bor ensamma. Att råka ut för en förlust (bli änka, flytta, förlora sina vänner, sin hund) är en stor riskfaktor för ensamhet, i synnerhet att förlora sin livspartner. Svårighet att röra sig utanför hemmet kan också göra att äldre känner sig ensamma.

Ofrivillig ensamhet är en stor hälsorisk. Det kan leda till sämre självkänsla, högre risk för depression och andra psykiska sjukdomar, större alkoholkonsumtion och sämre matvanor. Det finns också studier som visar att risken för Alzheimers sjukdom ökar och att ensamhet påverkar såväl immunsystemet som cirkulationsorganen negativt.

Bland annat Folkhälsan vill nå ut till ensamma äldre, öppna dörrar och sänka trösklar. Särskilt strävar de efter att nå ut till de äldre som av olika orsaker har svårt att komma ut ur hemmet.

Här är länken till Folkhälsans hemsida

Handlingsplan för hur du kan bryta din ensamhet

Bryt ensamheten med EASE
Den amerikanske socialpsykologen John T. Cacioppo har tagit fram en handlingsplan för hur en individ kan göra för att bryta sin ensamhet kallad EASE.
E: Extend yourself. Vidga din sfär:
Ta första steget till kontakt genom att hälsa, småprata och ha ögonkontakt med andra människor.
A: Action plan. Handling:
Fundera ut sammanhang där du kan träffa likasinnade och sök dig till dem, exempelvis en kör eller förening.
S: Selection. Välj:
Välj vilka du vill bli vän med och investera i detta fåtal.
E: Expect the best. Förvänta dig det bästa:
Utgå från att människor omkring dig vill dig väl.


Här kan du läsa mera om forskning kring ensamhet: Ensamhet ett hot mot vår hälsa är publicerad i tidskriften Medicinsk Vetenskap.

Yle Fem sänder dokumentären The Swedish theory of love av den Svensk-Italienska filmskaparen Erik Gandini. Filmen behandlar frågor som vad det egentligen är för samhälle vi byggt åt oss själva?

Den stora frågan är om vår individualism och självständighet mest av allt har isolerat oss från varandra? I ett samhälle där ingen behöver hjälp och ingen heller ber om hjälp leder till att de mänskliga relationerna hamnar på ett minimum. Gandini tar en både kärleksfull och kritisk titt på vårt nordiska samhälle.

Programtips: The Swedish theory of love på Yle Fem torsdagen den 24.11.2016 kl. 22.00. Därefter finns filmen tillgänglig på Arenan i 30 dagar.

Vetamix

Nyligen publicerat - Vetamix