Hoppa till huvudinnehåll

Klimatstrategi väntas ge fler elbilar

Laddning av elbil
Laddning av elbil Bild: Yle/Roger Källman elbilar,laddstation

Det slutliga målet är att Finland år 2050 ska vara ett kolneutralt samhälle. Det betyder att vi då inte ska släppa ut mera kol under ett år än vad som binds i våra skogar. I praktiken ska alltså utsläppseffekten vara noll.

Det regeringen nu ska göra är att dra upp riktlinjer för den här utvecklingen fram till år 2030. Strategin ska innehålla konkreta mål och medel för att uppnå klimatmålen i regeringsprogrammet och i Finlands avtal med EU. EU:s klimatmål för 2030 är betydligt tuffare än målen för 2020.

Jämfört med år 1990 ska utsläppen år 2020 vara 20 procent lägre, men till år 2030 ska minskningen vara 40 procent.

Satu Hassi, de Gröna
Satu Hassi Satu Hassi, de Gröna satu hassi

De gröna i riksdagen önskar att klimatpolitiken skulle vara ännu strängare.

- Till exempel SITRA har sagt att den kostnadseffektivaste vägen till Parisavtalets klimatmål skulle vara att minska utsläppen med 60 procent till år 2030. Det är ännu mer krävande. Om jag själv skulle få diktera skulle jag följa SITRAS råd, men det är inte vad jag förväntar mig av regeringen.

Elbilar

Enligt flera olika källor planerar regeringen att stöda anskaffandet av el- och biogasdrivna bilar under åren 2017-2020. En summa på 100 miljoner euro har diskuterats.

Målet är att det år 2030 ska rulla 250 000 elbilar och 50 000 biogasbilar på våra vägar. Det är en kraftig ökning från dagsläget då antalet elbilar och laddningshybrider är 2250.

I år har det sålts färre än 200 elbilar i Finland.

Det är oklart hur stort stödet per elbil kommer att bli, men en arbetsgrupp på Kommunikationsministeriet föreslår att de 25 000 första bilarna med låga utsläpp skulle stödas med 4 000 euro per bil. Ett alternativ är att helt förnya bilbeskattningen.

- Där tycker jag att man betonar biobränslena för mycket. Jag tycker själv att man borde satsa mera på att elektrifiera trafiken. Det är ett område som går mycket snabbt framåt ute i världen. Det finns en risk att Finland blir efter i en utveckling som kunde ge många arbetstillfällen för IT-specialister i Finland, säger Satu Hassi.

Enligt uppgifter i offentligheten vill regeringen också effektivera skogsbruket och öka produktionen av biobränslen. Regeringen förväntas också slopa stödet till vindkraften.

Övergången till elbilar har väckt debatt i regeringen. Alla tycker inte att tidtabellen är realistisk. Det finns för få laddstationer, och dagens bilägare antas inte göra sig av med sina bensinbilar tillräckligt snabbt utan stora stöd.

Satu Hassi tycker ändå inte att det finns utrymme att bromsa utvecklingen.

- Klimatförändringen pågår snabbt. Just nu är det 20 grader varmare än normalt på Nordpolen. Det är mycket oroväckande. Alla länder borde skärpa sin klimatpolitik.

Läs också