Hoppa till huvudinnehåll

Regeringen vill ha fler elbilar, finländarna ska promenera mera - energistrategin till riksdagen

Laddning av elbil
Laddning av elbil Bild: Yle/Roger Källman elbilar,laddstation

Vindkraftens inmatningstariffer slopas och ersätts av ett nytt stöd, bilarnas utsläpp ska minskas genom satsningar på biobränslen, elbilarna ska bli fler och Finland ska avstå från stenkol fram till år 2030.

Det här är i ett nötskal regeringens nya energi- och klimatstrategi som presenterades i dag torsdag. Strategin sträcker sig fram till år 2030, och visar hur regeringen svarar mot kraven i till exempel Parisavtalet. Målet ligger ändå mycket längre fram i tiden.

- Strategin skapar en hållbar bro till en hundraprocentigt utsläppsfri och kolneutral energiekonomi i Finland år 2050, säger näringsminister Olli Rehn (C).

Rehn säger att andelen förnybar energi ska vara minst 50 procent år 2030. Självförsörjningsgraden ska vara 55 procent. Användningen av olja ska minskas med hälften jämfört med år 2005. Det gäller bensin, diesel, brännolja och flygplansbränsle.

Hänvisande till elproblemen under köldknäpparna säger Rehn också att Fingrid och svenska Kraftnät mellan norra Finland och norra Sverige ska bygga ett tredje alternativ för eldistribution. Förhandlingar inleds med EU om saken.

Vindkraftverkparken i Molpe i Korsnäs.
Vindkraftverkparken i Molpe i Korsnäs. Bild: YLE/ Luzilla Backa molpe

Stöd också för småskalig produktion

Regeringen slopar det nuvarande stödet för vindkraft, inmatningstarifferna. De är i kraft ännu nästa år, men därefter ska vindkraftverk byggas och fungera på marknadens villkor.

Under en övergångstid, och för att upprätthålla vindkraftskompetensen, införs ett teknologineutralt produktionsstöd som bygger på en anbudstävlan. Bara kostnadseffektiva och konkurrenskraftiga projekt får stöd i framtiden.

Upphandlingen sker åren 2018-2020 och gäller högst högst två terawattimmar ny energiproduktion.

Det nya stödet blir billigare för skattebetalaren. Summan är cirka 20 miljoner per år där inmatningstarifferna har närmat sig 300 miljoner per år.

Också den småskaliga el- och värmeproduktionen får stöd om energikällan är bark eller sågspån.

Vindkraften ska genomgå hälsokontroll

Förutsättningen för att vindkraften får produktionsstöd är att vindkraftverken klarar hälsokontrollen. Sannfinländarna misstänker att vindkraftverken sänder ut infraljud som får fladdermöss att explodera, och att ljudet påverkar också mänskor.

Experter har avfärdat sannfinländarnas misstankar som nonsens, men de här hälsoaspekterna ska nu utredas.

familj på promenad
familj på promenad Bild: Nadine Mabinda promenad

Finländarna ska promenera mera?

Bilarnas utsläpp vill regeringen radikalt minska, främst med hjälp av biobränslen. Kommunikationsminister Anne Berner (C) säger att Finlands mål är att minska utsläppen med totalt 6 miljoner ton. Trafikens andel är 3,6 miljoner ton.

- Trafiken måste minska utsläppen med hälften till år 2030. Och år 2050 borde utsläppen vara noll, säger Berner.

Fossila bränslen som bensin och dieselolja borde innehålla 30 procent biobränsle år 2030. Nu är andelen 13,5 procent. Meningen är att biobränslena tillverkas i Finland.

Bilparken, den nästäldsta i Europa, vill regeringen förnya genom att stöda övergången till el- och vätgasdrivna bilar.

Målet är 250000 elbilar och 50000 gasdrivna bilar fram till 2030. Oklart är hur stödet utformas, om det sker via bilbeskattningen eller lägre inköpspris.

Kommunikationsminister Anne Berner säger också att fler laddningsstationer behövs. Viktigt är att trafikarrangemangen ser till att finländarna promenerar och cyklar mera.

Skogen binder koldioxid

Helt åt skogen i Tykö
Helt åt skogen i Tykö Bild: Yle/Annika Holmbom helt åt skogen i tykö

Enligt regeringsprogrammet ska Finland sluta använda stenkol under 2020-talet. Slutdatum skjuts nu fram till 2030. Regeringen bereder lagar om saken ännu under den här regeringsperioden.

Miljöminister Kimmo Tiilikainen (C) underströk för sin del att skogen i Finland inte tar slut. Han säger att skogarna binder 20-30 miljoner ton koldioxid, eftersom tillväxten betydligt överskrider avverkningen.

Tiilikainen påpekade också att Finland inte odlar skog för energiproduktion utan för skogsindustrins behov. För energiproduktionen utnyttjas endast biprodukter.

Utrikeshandelsminister Kai Mykkänen (Saml) kallar strategin ett stort klimat- och miljöpolitiskt steg framåt. Finland blir nu ett föregångarland när det gäller tekniska lösningar som kan utnyttjas i exempelvis Indien eller Kina.

Kostnad dryg miljard euro

Näringsminister Rehn säger att åtgärderna i strategin beräknas kosta cirka 100 miljoner per år, totalt drygt en miljard fram till år 2030.

Läs mera:

Oppositionen kritisk till regeringens klimatmål

Den hårdaste kritiken mot regeringens nya energistrategi kommer från de Grönas Ville Niinistö. Socialdemokraterna och Vänsterförbundet är mest oroliga för skogarna.