Hoppa till huvudinnehåll

Trafi: Handelsfartygen slarvar med säkerhetsrutinerna

Bilden är tagen från hytten på en båt. Man ser ett digitalt sjökort och en radio framför fönstret.
Bilden är tagen från hytten på en båt. Man ser ett digitalt sjökort och en radio framför fönstret. Bild: Yle/Mikael Kokkola Plotter,sjökort

Trafiksäkerhetsverket Trafi slår larm om att säkerhetskulturen till sjöss har blivit sämre. Under perioden januari till september har 34 olyckor inträffat där finländska fraktfartyg har varit inblandade.

36 olyckor har inträffat i finländska farvatten, uppger Trafi.

Incidenterna har berott på brister i hur manskapet har reagerat i olika situationer. Det har ofta handlat om enskilda besättningsmäns agerande, som har lett till olyckorna.

Missödena beror allt mer sällan på tekniska fel i fartygen, säger Trafi.

- Olyckorna inom handelssjöfarten har ökat markant, och vi måste se allvarligt på situationen, säger Trafis sjöfartsdirektör Tuomas Routa.

Slarv med säkerhetsrutinerna

En fungerande säkerhetskultur är av avgörande betydelse för tryggheten till havs. Sinnesnärvaro, uppmärksamhet samt situationsmedvetenhet krävs också, säger Routa.

- Nu tycks säkerhetskulturen ha försämrats, särskilt på handelsfartyg som går i inrikestrafik, påpekar Routa.

Fartygen har inte blivit fler, så olyckorna har ökat också relativt sett.

Också inom båtsporten har olyckorna blivit fler. Under perioden januari-september omkom 40 personer i båtolyckor, vilket är fler än under hela fjolåret totalt.

- Båtfararna har en tendens att förlänga säsongen till dess att isarna kommer, och mörkret och kylan ökar olycksriskerna, påminner Trafi.