Hoppa till huvudinnehåll

Yles betydelse för finländarna ännu större än tidigare

Bildkollage av Yles årtionden.
Bildkollage av Yles årtionden. Bild: Yle yle

Finländarna anser att Yle är ännu viktigare än tidigare för samhället. Det här visar den senaste undersökningen Hur värdefullt är Yle för finländarna, där över 1000 finländare intervjuades i oktober. I undersökningen bedömde finländarna att Yle som helhet skött sitt public service-uppdrag bra.

Undersökningen görs årligen och kartlägger hur Yles verksamhet uppfattas via flera olika mätare. I undersökningen bedömer finländarna bland annat hur viktigt Yle är för samhället och personligen, hur väl Yle lyckats i sitt public service-uppdrag samt ansvaret i Yles verksamhet. Utöver detta ser undersökningen på hur finländarna förhåller sig till Yles finansiering.

Yles samhälleliga betydelse får det hittills högsta betyget, 8,4 på skalan 1-10. Yles betydelse i den egna medieanvändningen har också vuxit (7,5 på skalan 1-10). Ju äldre person det är frågan om desto viktigare upplevs Yle som, men också 15-44-åringarna värdesätter Yle högre än tidigare.

Yles viktigaste innehåll och tjänster är i synnerhet trovärdig information, nyheter och fakta. Informationens betydelse förstärks också vid undantagsförhållanden, som kriser och olyckor. Till de tio viktigaste innehållen och tjänsterna hör också

  • tryggt barnutbud
  • inhemskt utbud på det egna modersmålet
  • allmänbildning
  • tjänster för specialgrupper (som teckenspråk och programtextning)
  • det regionala och det lokala

Finländarna anser det också att det är viktigt att man tack vare Yle bättre kan förstå förändringar i det egna samhället och i övriga världen.

Alla förväntningar infrias inte till fullo, enligt finländarna finns det också rum för förbättring. Men som helhet anser finländarna att Yle lyckats väl i sitt public service-uppdrag. Över 90 procent anser att Yle lyckats åtminstone ganska bra och två tredjedelar anser att Yle lyckats bra eller mycket bra. På skalan 1-6 får Yle medeltalet 4,8 för sitt sätt att sköta public service-uppdraget.

För undersökningen intervjuades 1006 personer i oktober. Målgruppen var den 15-79-åriga finländska befolkningen förutom Åland. Undersökningens felmarginal är +/- 3,2 procentenheter åt båda hållen. Det är Taloustutkimus som utfört undersökningen på uppdrag av Yle.

För mera information:
Kirsi Brück, utvecklingschef, Yle, kirsi.bruck@yle.fi, tfn 0400 129 558

Undersökningen Hur värdefullt är Yle för finländarna 2016 (på finska)