Hoppa till huvudinnehåll

Finland deltar i svenska försvarets storövning nästa år

JAS 39 Gripen
JAS 39 Gripen-plan över Sverige. JAS 39 Gripen Bild: http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2014/08/forsvarsmakten-hojer-stabsberedskapen/ militärflyg

Finland deltar i det svenska försvarets storövning Aurora, som ordnas i september 2017 och uppges vara den största övningen i sitt slag på mer än 20 år. Övningens syfte är att öka den samlade förmågan att möta ett angrepp mot Sverige.

Aurora 17 är bara en av flera stora internationella övningar som finländska trupper deltar i nästa år. Övningarna följer ett välbekant mönster, men Finlands allt tätare samarbete med Sverige, USA, och Nato märks också tydligt.

Försvarsministeriet uppger att armén, marinen och flygvapnet deltar i 84 internationella övningar i Finland och utomlands år 2017. För övningarna har budgeterats drygt 5 miljoner euro. Under år 2016 var antalet internationella övningar 87 och kostnaderna 5,8 miljoner euro.

Fokus på flygvapnet

Det närmare samarbetet mellan Finland och Sverige märks framförallt i luften. Finländska och svenska jaktplan deltar i respektive länders storövningar, både på finländskt och svenskt territorium. Flygvapnet övar också med amerikanska flyg stationerade i Baltikum.

Flygvapnets mest betydelsefulla internationella övning år 2017 är Arctic Challenge Exercise (ACE). Övningen ordnas vartannat år och nästa år fungerar Finland som värdland. I övningen deltar över 100 luftfarkoster, från flera europeiska länder och USA. Planen använder sig av baser och övningsområden i både Finland, Sverige och Norge.

Nato-närvaro till sjöss

Marinens viktigaste övningar är de återkommande Northern Coasts (NOCO) och Baltic Operations (BALTOPS) där Finland har deltagit flera gånger, också som värdland. Även Sverige, Danmark, Nederländerna, Tyskland, Italien, Storbritannien och USA deltar regelbundet.

Den svenska minröjaren HMS Kullen.
Flottmanöver i svenska skärgården. Den svenska minröjaren HMS Kullen. Bild: EPA / MARKO SÄÄVÄLÄ hms kullen

Till arméns viktigaste övningar hör ARROW 17, av samma karaktär som motsvarande övning i Niinisalo våren 2016, där amerikanska trupper deltog med stridsvagnar och infanteri. Armén deltar också i den estniska storövningen Kevadtorm.

Försvarsmakten deltar i internationella övningar då det anses motiverat med tanke på att upprätthålla och utveckla Finlands försvarsförmåga, krishanteringsförmåga och samarbete med andra länder. Tyngdpunkterna och målsättningarna slås fast av republikens president och regeringens utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott. Den årliga övningsplanen godkänns av försvarsministern, som sedan informerar riksdagen.