Hoppa till huvudinnehåll

Ingen särskild koordinator för miljöprojektet Hinku i Raseborg

Ekenäs Energis kraftverk och flisvärmeverk i Björknäs i Raseborg.
Raseborg har liksom många andra kommuner förbundit sig till att minska på mängden koldioxidutsläpp för att spara pengar och rädda miljön. Ekenäs Energis kraftverk och flisvärmeverk i Björknäs i Raseborg. Bild: Yle/Petra Thilman ekenäs energis kraftverk och flisvärmeverk i björknäs i raseborg,Ekenäs

Det blir den nya chefen för utrymmesförvaltningen, Anna Friberg, som får axla ansvaret för projektet Hinku, kolneutrala kommuner i Raseborg.

Till en början hade staden en skild koordinator för projektet, men med tiden har uppgiften inte längre skötts på heltid utan har ingått på deltid i arbetsbeskrivningen för olika uppgifter.

Tekniska nämnden beslutade på sitt senaste möte att chefen för utrymmesförvaltningen har ansvaret för Hinku och kan vid behov delegera uppgifterna.

Staden anvisar inte heller separata anslag för projektet utan har en passiv roll.

Raseborg anser att man har genomfört de åtgärder man planerade och energisparandet har förankrats i stadens organisation.

Det betyder att projektet har förändrats från startskedet till en upprätthållande fas som kräver mindre tid och pengar.

Raseborg har förbundit sig att minska utsläppen av koldioxid med 80 procent fram till år 2030 från utsläppsnivån år 2007. I slutet av det här året ska utsläppen ha minskat med 15 procent.

Läs också