Hoppa till huvudinnehåll

Kårkulla om svenska handikapptjänster: Allt borde styras från Egentliga Finland

Kårkulla i Pargas.
Specialkunnandet finns hos Kårkulla i Pargas, anser styrelseordförande Veronica Hertzberg. Kårkulla i Pargas. Bild: Yle/Lotta Sundström kårkulla pargas

Kårkulla samkommun föreslår att alla tjänster för finlandssvenska personer med funktionsnedsättning styrs från Egentliga Finland. I annat fall splittrar vårdreformen verksamheten.

Kårkulla konstaterar i ett pressmeddelande att samkommunen har ansvar för omsorgen om hela landets svenskspråkiga personer med utvecklingsstörning. I och med vårdreformen kan den omsorgen splittras.

- Om ansvaret för den svenska omsorgen splittras till de fem landskap där Kårkulla har medlemskommuner, blir volymerna för små för att sakkunskapen ska kunna upprätthållas, skriver Kårkulla.

"Kunnandet finns i Pargas"

Samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt säger att tjänsterna måste organiseras av en aktör som inte är bunden av landskapsgränserna.

- Det behövs lagstiftning om att ett av landskapen har organiseringsansvar för all service till svenskspråkiga personer med funktionsnedsättning och vi föreslår att det blir landskapet Egentliga Finland, säger Ulfstedt.

Samkommunens styrelseordförande Veronica Hertzberg motiverar valet av landskap med den expertis som finns i Pargas.

- Det specialkunnande som tjänsterna kräver finns i dag i huvudsak inom Kårkullas organisation i Pargas, säger hon

Kårkullas ledning har diskuterat frågan med inrikesminister Paula Risikko (Saml.) och har också hörts av riksdagens social- och hälsovårdsutskott.

Kritiken låter inte vänta på sig

Förslaget om att styra alla handikapptjänster från Egentliga Finland stöter snabbt på motstånd.

Samarbetsförbundet kring funktionshinder, SAMS skriver på Twitter att föreningen motsätter sig att Kårkulla i Egentliga Finland får monopol.

Hoppa över Twitterpostning

Också vid organisationen FDUV för personer med funktionsnedsättning reagerar man på nyheten med skepsis.

"Oroade för fortsatt monopol. Vems behov styr då vilka tjänster som erbjuds?", svarar man på en fråga via Twitter.

Läs också