Hoppa till huvudinnehåll

Tysk modell: Rörrenovering på en vecka - så här går det till

Flytta ut ur lägenheten på söndag kväll och flytta in igen på fredag. Under de här dagarna genomgår lägenheten en komplett rörrenovering, bad och kök förnyas och ett helt ventilationssystem installeras.

Det låter osannolikt men i tyska Göttingen har man utvecklat arbetsmetoder som gör det möjligt.

– Vi tillbringade veckan på semester vid Östersjön. När vi kom hem var allt gjort och lägenheten var komplett renoverad, säger Christa Haroth i sitt nya fläckfria badrum.

Haroth bor i ett av staden Göttingens hyreshus i stadsdelen Leineberg. Bostadsområdet är byggt under 1960-talet och för några år sedan genomgick husen och stora delar av området en totalsanering.

I alla hus gjordes en energisanering, balkongerna byggdes om, på vissa tak installerades solpaneler och alla lägenheter renoverades. Hit hörde också linjesaneringar i alla hus. De gamla rören byttes ut och badrum och kök renoverades.

Christa Haroth i sitt badrum.
Christa Haroth tog en veckas semester med rören fixades i hennes lägenhet. Christa Haroth i sitt badrum. Bild: Yle/Johnny Sjöblom rörrenovering,christa haroth

För den vecka invånarna i Leineberg helt konkret måste ut från sina lägenheter ordnades boendet främst på tre sätt. Vissa, som Christa Haroth, åkte på semester andra tog in hos släkt och vänner.

För dem som saknade de här två möjligheterna hade hyresvärden förhandlat med hotellen i staden om övernattningar till billigare pris.

Träffar med invånarna

– I så här stora projekt börjar planeringen ungefär ett och ett halvt år före byggarbetena inleds. Vi samlar ihop ett team på omkring tjugo personer, där vi har experter från alla områden. Det handlar om allt från VVS till el och från fasaddesigner till landskapsarkitekt, säger diplomingenjören Jan Emrich på arkitektbyrån Wagener som tillsammans med ett annat företag bar huvudansvaret för projektet i Leineberg.

Personligen har jag under de över femton år jag rört mig i Tyskland aldrig blivit indragen i en diskussion om rör. I Finland är det en standardfråga då någon planerar att skaffa en bostad.― Johnny Sjöblom

För att ett projekt ska kunna genomföras för alla inblandade så smärtfritt som möjligt betonar Emrich att kontakten med invånarna måste upprättas genast i planeringsskedet. Därför ordnar man olika informationstillfällen och träffar invånarna enskilt i deras egna lägenheter.

– Det är viktigt att redan i ett tidigt skede kunna ge information om när renoveringarna rör hyresgästerna personligen. Vi presenterar därför så tidigt som möjligt en arbetsplan där det står exakt vilken dag vi byter ut fönstren och under vilka dagar linjesaneringen kommer att genomföras.

Nyrenoverade bostadshus i Leineberg.
Husen från 1960-talet har genomgått en totalsanering. Nyrenoverade bostadshus i Leineberg. Bild: Yle/Johnny Sjöblom Leineberg

Att vinna invånarna på sin sida är enlig Emrich bland det viktigaste i projekten.

– Vi kan inte ha hyresgäster som vägrar öppna dörren när vi kommer in för att börja riva badrummen.

Minutiös planering

Tanken bakom all planering är att den ska göras så exakt och noggrant att det inte finns minsta rum för överraskningar under själva byggfasen. Det här gäller såväl hela saneringen, som också linjesaneringen.

För om man verkligen vill göra en linjesanering inom loppet av en vecka är det förstås synnerligen viktigt att minimera riskerna för överraskningar just här.

Jan Emrich i ett nytt badrum.
Jan Emrich är nöjd med de nya badrummen. Jan Emrich i ett nytt badrum. Bild: Yle/Johnny Sjöblom rörrenovering

– Vi samarbetar endast med sådana företag som vi säkert vet att kan genomföra de här uppdragen. Om vi redan på förhand ser att en firma sätter in för lite arbetskraft på projektet, väljer vi en annan, säger Emrich.

Och just arbetskraften är a och o om man vill hålla sig till den mycket snäva tidtabellen.

– Vi har omkring 60 byggarbetare på plats varje dag. I Leineberg jobbade de i åtta lägenheter samtidigt.

Emrich visar några videosnuttar över hur det ser ut vid arbetsdagens början och hur det ser ut i lägenheterna då arbetet väl är igång.

För att tidsramen på en vecka överhuvudtaget ska hålla har man gjort upp en exakt tidtabell för hur länge de olika arbetsmomenten får ta. Med tio års erfarenhet av den här typen av linjesaneringar vet man dessutom att arbetet verkligen kan utföras på den här tiden.

Tidsschema för rörrenovering.
Med tio års erfarenhet av snabba linjesaneringar vet man exakt hur länge ett arbetsmoment tar. Tidsschema för rörrenovering. Bild: Architektengruppe Wagener rörrenovering,Tidshantering

Och tidtabellen måste hålla. För varje dag av renoveringen har man klart uppställda mål. Om målet för dagen inte har uppnåtts, fortsätter man jobba.

– Det är ändå sällan som någon är kvar på bygget efter klockan 19. Allt är som sagt så planerat och uttänkt att målet utan problem ska nås.

Till planeringen hör också en så enkel sak som att titta i kalendern.

– Om vi har en helgdag under veckan, skippar vi den veckan helt och hållet eftersom det skulle rucka på tidtabellen. Därför genomför vi i praktiken aldrig linjesaneringar i till exempel maj, eftersom det i Tyskland är en månad med många helgdagar, säger Emrich.

Så här går det till

Invånarna i lägenheterna ska alltså lämna sina hem på söndag kväll, så att arbetena kan inledas tidigt följande morgon.

Klockan fem på morgonen är nämligen redan de första byggnadsarbetarna på plats för att börja riva bort det gamla.

För att undvika onödigt bärande och flyttande av saker lyfter man på utsidan av väggen upp sopcontainrar till de översta våningarna, så att till exempel gamla badkar och lavoarer lätt och snabbt kommer ut ur lägenheterna.

Bostadshus i Leineberg på avstånd.
Bostadshus i Leineberg på avstånd. Bild: Yle/Johnny Sjöblom Leineberg

Bara några timmar efter att rivningsarbetet har inletts kan byggandet av det nya redan börja.

På måndag kväll är man redan så långt att de nya rören är dragna och varje lägenhet har tillgång till rinnande vatten.

På tisdag görs bland annat elarbeten och vattenisolering av golven i badrummen. Parallellt löper förstås arbetet i köket och med det nya ventilationssystemet.

Enligt ett på förhand bestämt schema fortsätter arbetena fram till fredag då man installerar toalettstol, lavoar och spegelskåp. Samtidigt gör man de sista målarbetena och elektriska installationerna.

Klockan 18 på fredag kväll har invånarna igen funktionsdugliga badrum och den som vill kan flytta in. På måndag och tisdag slutförs renoveringen.

Knep som försnabbar

Det enda byggnadstekniska lösningen som i viss mån försnabbar arbetet är en på förhand färdigställd modul som sätts fast i väggen. I modulen finns färdigt alla rördragningar som behövs i själva badrummet.

Modulen kopplas helt enkelt till de till lägenheten inkommande och från lägenheten utgående rören och på så sätt behöver man inte göra några separata rördragningar i själva badrummet.

Det enda som behöver göras är att sätta skivor och kakel på själva modulen.

Modul för rör till badrum.
Den här modulen bärs in i badrummen och göms in i väggen. Modul för rör till badrum. Bild: Architektengruppe Wagener rörrenovering,Tyskland

Men arbetstakten kräver förstås också en hel del av dem som deltar i arbetet. Efter sju till åtta veckor är de flesta involverade så trötta att man tar en paus på några veckor innan man igen fortsätter.

För att underlätta och försnabba arbetet anlitar man också en städfirma, vars enda uppgift är att hålla ordning i lägenheterna under renoveringens gång.

Man gör en storstädning varje kväll, så att byggarbetarna följande morgon kommer till en uppstädad arbetsplats.

Speciellt också i Tyskland

De metoder man arbetar med i Göttingen är ändå inget normalfall i Tyskland heller. Oftast tar en linjesanering längre.

– Två till tre veckor skulle jag bedöma att är det normala för en linjesanering, det vill säga för lägenheterna i en och samma trappuppgång. Det här är väl då ungefär också den tid som invånarna måste lämna sina lägenheter, säger Emrich lite trevande.

Det låter alltså som om man vid arkitektbyrån inte sneglar värst mycket på de konkurrenter som gör arbetet långsammare. Att kvaliteten på något sätt skulle lida av att renoveringen görs i snabbare takt, skriver han ändå absolut inte under.

– Alla enskilda arbetsmoment tar precis lika länge, som i till exempel en rörenovering hos er i Finland. I den här modellen har vi bara mer folk på plats samtidigt och vi har koordinerat arbetena så att vi minimerar allt tidsspill.

– Vi har inte heller någon möjlighet att göra dåligt. I en liten stad som Göttingen sprider sig ryktet snabbt och då har vi inga projekt i framtiden, säger Emrich.

Han uppskattar också att kostnaderna för en snabb renovering inte heller blir högre än om man gör det i långsammare takt. Det är för de flesta företag egentligen det samma om de anställer mer folk för en kortare tid eller mindre folk för en längre tid.

Snabba renoveringar verkar dessutom vara det som många husägare gärna vill ha, så för firmorna kan arbetsmetoden vara en inkörsport till fler uppdrag.

Inga ägarbostäder

Vid arkitektbyrån Wagener har man också fått en viss insikt i de finländska förhållandena. Två olika grupper från Finland har redan varit och bekantat sig med arbetsmetoderna.

Tysk artikel med rubrik "Finländare intresserade av Göttinger-modellen"
Finländarnas intresse för de snabba rörbytena är förevigad på arkitektbyråns anslagstavla. Tysk artikel med rubrik "Finländare intresserade av Göttinger-modellen" Bild: Yle/Johnny Sjöblom rörrenovering

I jämförelsen mellan Finland och Tyskland kommer vi också in på diskussionen om olika boendemodeller. Att det i Finland finns så många ägarbostäder kan enligt Emrich också vara en faktor som gör hela processen långsammare.

Han berättar att man på arkitektbyrån har valt att helt hålla sig borta från hus där invånarna äger sina bostäder, eftersom förväntningarna, önskemålen och kraven i de här husen ofta går så långt att tidtabellen är omöjlig att hålla.
Ett samarbete med stora aktörer som till exempel Städtische Wohnungsbau i Göttingen är betydligt enklare.

– Det betyder förstås inte att hyresgästerna här inte skulle få vara med om att gestalta sina badrum och kök. Men det finns inte en oändlig mängd alternativ, säger Emrich.

”En vecka är max”

Förutom tidsaspekten finns det ytterligare en sak som verkar skilja tyska rörrenoveringar från de som görs i Finland. Där som man i Finland med skräckblandade känslor talar om renoveringarna, är de i Tyskland något det mycket sällan talas om.

Personligen har jag under de över femton år jag rört mig i Tyskland aldrig blivit indragen i en diskussion om rör. I Finland är det en standardfråga då någon planerar att skaffa en bostad.

Att få en hyresgäst i Tyskland att gå med på att lämna sin lägenhet för flera månader skulle dessutom i praktiken vara omöjligt.

– En vecka är nog ungefär det som vi har märkt att man kan kräva av en hyresgäst, säger diplomingenjören Emrich.

I sin lägenhet i Leineberg i Göttingen är Christa Haroth också nöjd över att allt var över på en vecka.

– Två till tre månader som i Finland är förstås en lång tid. Bor man ensam eller bara med sin partner kan man kanske flytta in hos barnen, men för äldre och i synnerhet familjer med barn är det säkert svårt. En vecka går an, men tolv är nog mycket, säger Haroth.

Vad tycker du? Är du nöjd med hur rörrenoveringar görs i dagens Finland? Vilka erfarenheter har du? Skriv in till oss via blanketten nedan!

Fill out my online form.

Denna artikel bygger på ett tips till Spotlight tipssida. Här kan du läsa tipset som artikeln bygger på.

Tipsa Spotlight

Denna artikel bygger på ett tips till Spotlight. Känner du till något som vi borde granska? Skicka i så fall in ett tips!

Vi redovisar öppet för hur vi jobbar. Här hittar du de tips vi håller på med som bäst:

Spotlights webbsida
Spotlights webbsida Bild: Yle tipsmaskinen,Spotlight,datajournalistik

Läs också

Nyligen publicerat - Samhälle