Hoppa till huvudinnehåll

Vöråskolor får plan för jämställdhet och likabehandling

Bild på könsroller i skolan.
Bild på könsroller i skolan. skola,Jämlikhet mellan könen,jämställdhet

Från och med nyår ska alla skolor inom den grundläggande utbildningen ha en jämställdhetsplan och en plan för likabehandling. I Vörå har man kombinerat de här två planerna till en.

- Många lärare har varit mycket positiva till arbetet, säger Cecilia Raunio som har arbetat som projektledare. Av den enkät som har utförts i skolorna upplever en stor del av eleverna att deras skola är rättvis och jämställd.

En del av arbetet har varit att anordna skolningar, både för lärare och elever. Eleverna har också deltagit i en kartläggning av nuläget. Resultaten har sedan varit bas för uppgörandet av de skolspecifika planerna.

Cecilia Raunio.
Cecilia Raunio. Cecilia Raunio. Bild: Privat. cecilia raunio

Varierande resultat

I enkäten har de yngre eleverna främst fått besvara flervalsfrågor, kompletterat med ett par öppna frågor. Eleverna i årskurserna 7-9 har fått uttrycka sig mera omfattande.

- Resultaten varit jätteolika, säger Raunio. Vi har ju många olika skolor med olika kulturer.

En sak som är ganska vanligt i flera skolor är att pojkar inte förväntas prestera lika bra som flickor, samt att pojkar får bråka mer än flickor.

I årskurserna 7-9 har det kommit både svar om att pojkarna får mera skäll och att flickorna får hårdare straff. I vissa skolor är det flickor som känner sig mer ensamma än pojkar, men det har också berättats att pojkar har svårare att få vänner.

- Så har det till exempel kommit fram att det finns elever som har andra könsuttryck än de traditionella. Där har vi ju inte riktigt hunnit med, utan delar in eleverna i flickor och pojkar, säger Cecilia Raunio. Lärarna har kanske inte verktyg eller erfarenhet att våga ta upp det här och då blir eleverna lite "osynliga".

Då det gäller skolarbetet säger Raunio att elever har påpekat att de som har varit långt hunna får för lite beröm och tid av läraren, medan de som är långsammare i det ämnet får jättemycket beröm. Det betyder att de längre hunna inte går vidare och sakar utmaningar.

Arbetet fortsätter

Cecilia Raunio säger att jämställdhetsfrågan så där i allmänhet upprör lite. Det är nytt och många tar det som att jämställdhet är något som är bort från dem, medan det egentligen innebär att man ska få mera möjligheter.

- Med lärarna är det så att de som har tagit till sig utbildningen så kanske tar emot mer av elevernas svar än de lärare som inte riktigt tror på innehållet i det som vi har lärt ut.

Raunio säger att de så klart de tror på jämställdhet, men lite motstånd har man nog mött. Det är inte en generationsfråga, eller en könsfråga. Både kvinnliga och manliga lärare reagerar olika.

- Lärarna tror att de behandlar jämställt, men då det handlar mycket om normer som man inte är medveten om, så kan det vara annorlunda i praktiken.

Då det gäller att implementera planerna kan det ske på olika sätt i skolorna. Det kan vara fråga om samarbetsövningar, likabehandlingscoachning och så vidare.

- Vi kommer nog att diskutera gemensamt i elevvårdsgrupper eller elevhälsoteam och utvärdera hur det framskrider. Jag tror också det blir mer utbildning.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten