Hoppa till huvudinnehåll

Åbo stadsteater fick ytterligare renoveringsmiljoner efter kritisk diskussion

Åbo stadsteater
Majoriteten i stadsfullmäktige röstade för en dyrare renovering av stadsteatern. Åbo stadsteater Bild: YLE/ Åboland åbo stadsteater

En frustrerad stämning och kritiska inlägg präglade diskussionen när Åbo stadsfullmäktige på måndagen beslöt att ge ytterligare pengar för renoveringen av stadsteatern. Den slutliga summan ser nu ut att landa på drygt 39 miljoner euro. Av den summan beräknas staten stå för nästan fem miljoner, medan Åbo stad får punga ut med resten.

Summan överskrider vida det belopp på 25 miljoner som man uppskattade när det första renoveringsbeslutet fattades 2012.

Olli A. Manni (Saml), ordförande för stadsstyrelsen, ondgjorde sig över att stadens politiker under tidigare årtionden inte gjort något åt teatern.

- Teaterbyggnaden är ungefär 60 år gammal och i 25-30 år har politikerna varit eniga om att den borde renoveras. Men så har man alltid kommit fram till att teatern nog klarar ett år till.

Nu hittade man en hel del giftigt avfall under golven. Samtidigt har reglerna för hur avfallet ska hanteras skärpts betydligt så notan blir hög.

- Det borde inte gå så här, det är orimligt att kostnaderna stiger så här mycket, tillade Manni, som ändå röstade för att betala de extra miljonerna som projektet kräver för att teatern ska hinna bli klar till hösten 2017.

Majoriteten i fullmäktige var av samma åsikt, då också övriga ledamöter från Samlingspartiet samt Socialdemokraterna, De Gröna, Kristdemokraterna och Svenska folkpartiet stödde förslaget att slutföra renoveringen i en försnabbad tidtabell och med kännbar tilläggskostnad.

Sannfinländarna, Vänsterförbundet, Centern och enmannsgrupperna Pauli Kossila (Förnuftets röst) och Olavi Mäenpää (Blåvita fronten) var emot förslaget men förlorade i omröstningen med rösterna 45-21. En ledamot, samlingspartiets Anne Aholainen, röstade blankt.

Renovering i rasande takt - men ovissheten kvarstår

Beslutet innebär att renoveringen nu kommer att genomföras snabbare än planerat - och det blir dyrt. Målet är att teatern kan tas i bruk hösten 2017, då flera produktioner finns inplanerade.

Imageskadorna och förlusterna i uteblivna biljettpengar hade blivit stora om renoveringen låtits pågå fram till slutet av nästa år, tyckte flera ledamöter.

- Det är inte teaterns och personalens fel att det har gått så här. Vi måste försöka hålla fast vid de planer som teatern har för nästa höst, sade Maija Perho (Saml).

De kritiska rösterna som fördes fram under kvällens diskussion utgjorde ändå en majoritet.

- Det här är ett resultat av dåligt ledarskap och ett varnande exempel, sade Jarmo Laivoranta (Centern).

- Kunde någon som bygger egnahemshus någonsin hantera sina pengar lika oansvarigt som staden gör här, frågade Mikael Miikkola (Sannf).

Enligt stadsdirektör Aleksi Randell (Saml) bygger den nya tidtabellen och kostnadskalkylen på en bedömning som entreprenören Skanska gjort tillsammans med Stadsteaterns fastighetsbolag och en grupp planerare.

- Det frågas om man nu kan vara helt säker på att tidtabellen och budgeten håller. Det kan man aldrig vara. Men inga alternativ är riskfria.

Självrannsakan väntar och lärdomar finns att ta: "Det här måste utredas ordentligt"

Bland ledamöterna ansåg många att det nu finns skäl att grundligt utreda hur liknande kostnadsöverskridningar kunde undvikas i framtiden. Det har felat på många håll, menar Saara Ilvessalo (Gröna).

- Det är inte vi politiker som planerat eller verkställt besluten, sade Ilvessalo. Vi besluter om budgeten och tilläggsbudgeten. Det måste utredas ordentligt hur det har kunnat gå så här. Vi måste också utreda om entreprenören har gjort misstag eller inte.

Samlingspartisten Pentti Huovinen efterlyste en grundlig attitydförändring både hos politiker och tjänstemän.

- Vi måste fundera på hur vi förhåller oss till offentligt finansierade byggprojekt. Vi kan inte bara godkänna kostnadsöverskridningar, utan vi måste bli bättre och de som övervakar måste också övervakas.

Huovinen undrade också varför det för det mesta är skattebetalarna som notan landar på.

- Det är också anmärkningsvärt hur sällan det är byggentreprenörerna som får betala ersättning, sade Huovinen.

Staden kommer i och med måndagens beslut inte att bli av med frågan för gott.

Man kommer att se över hur renoveringen framskrider i januari då ärendet på nytt kommer att föras till stadsstyrelsen.

Då hoppas man få mer klarhet i hur den slutliga tidtabellen kommer att se ut, så att teatern har möjlighet att inleda biljettförsäljningen till höstens produktioner.