Hoppa till huvudinnehåll

Anonymt aktieinnehav aktuellt igen

Förvaltarregistrering av aktier för finländare är en idé som är död och begraven. Sades det. Men så är inte fallet. Finansministeriet driver ännu frågan.

- Det är som Fenixfågeln; registret dyker alltid upp i någon form på nytt, säger Markku Hirvonen, vårt lands kanske främsta expert på grå ekonomi.

När Markku Hirvonen jobbade på Skattestyrelsen på 90-talet fick han stifta närmare bekantskap med det som kallas förvaltarregister.

- I samband med olika brottsutredningar började vi misstänka att det fanns finländska placerare som dolde sig i förvaltarregister.

markku hirvonen
Markku Hirvonen markku hirvonen Bild: Yle/Antti Lempiäinen Markku Hirvonen,förvaltarregister,grå ekonomi

Det var - och är fortfarande - olagligt för finländare att utnyttja så kallad förvaltarregistrering i Finland. Det betyder att personen som äger värdepappret förblir anonym; endast förvaltaren av aktierna syns. Vanligtvis är det en bank.

Men för utlänningar är det fritt fram att förvaltarregistrera sina aktier i Finland.

Skönhetsfel

- När vi 1992 fick det nuvarande systemet med värdeandelskonton så var där ett skönhetsfel. Utlänningarna fick fortsätta att dölja sig i förvaltarregister.

Det berättar placeraren Kim Lindström som har lång erfarenhet i branschen.

- Orsaken att man valde den här lösningen var helt enkelt den att man var rädd att utlänningarna slutar att köpa och sälja finska aktier ifall de inte får dölja sitt innehav, tillägger Lindström.

kim lindström
Kim Lindström kim lindström Bild: Yle/Antti Lempiäinen förvaltarregister

Lindström är inte nådig vad gäller kritiken av förvaltarregistrering.

- I allmänhet är det så att de som vill mörka sina innehav har goda orsaker. De kanske har något att dölja för skattemyndigheterna, det kan vara fråga om penningtvätt, det kan vara fråga om direkt kriminalitet där det definitivt inte är önskvärt att myndigheterna ska få veta vem som agerar.

Massivt motstånd

När tidigare finansministern Alexander Stubb (Saml) i fjol ville göra det möjligt för finländarna att utnyttja förvaltarregister i hemlandet mötte han på massivt motstånd. Skatteförvaltningen, polisen, Aktiespararnas centralförbund och många andra gav tummen ner.

I stridens hetta fick Stubb siffrorna om bakfoten och sade i riksdagen i november i fjol att 90 procent av de tillfrågade var för systemet med förvaltarregistrering. Några dagar senare bad Stubb om ursäkt för sitt klavertramp och meddelade på en presskonferens:

- Vi gick igenom saken med regeringspartierna och konstaterade att i detta läge är det inte förnuftigt att föra vidare frågan med förvaltarregister.

alexander stubb
Alexander Stubb alexander stubb Bild: EPA/STEPHANIE LECOCQ stubb

Därmed var frågan om förvaltarregistrering borta från dagordningen. Åtminstone under den här regeringens mandattid. Trodde väl de flesta.

Via utlandet

Men så är inte fallet. Bara några månader efter Stubbs reträtt gavs ett nytt lagförslag där förvaltarregistret dök upp i litet ny skepnad. I lagförslaget från i mars öppnas dörren på glänt för att finländare i framtiden kan utnyttja förvaltarregister. Via utlandet.

Beredningen i frågan sköts på Finansministeriets finansmarknadsavdelning. Lagstiftningsrådet Armi Taipale säger att förvaltarregister är bra med tanke på de internationella marknadernas funktionalitet.

- De internationella placeringarna drar nytta av att alla kan använda sin egen bank som sedan registrerar aktier i sitt namn, i bankens namn.

Taipale medger att öppenheten kan bli lidande.

- Om man generellt talar om öppenhet så kan man framlägga att ett system med direkt ägande rentav är bättre.

Finlands nuvarande system med värdeandelskonton eller direkt ägande är synnerligen transparent. Ägandet registreras i realtid och öppet på värdepapperscentralen Euroclear Finland med adress i Helsingfors. Där syns vem som äger vad i ett bolag.

armi taipale
Armi Taipale armi taipale Bild: Yle/Antti Lempiäinen förvaltarregister,Finansministeriet (Finland)

EU kräver

Så varför driver Finansministeriet på ett lagförslag som minskar på öppenheten? Svaret enligt Armi Taipale är EU, närmare bestämt EU:s värdepappersförordning från september 2014.

- Förordningen förändrar läget så att ett finskt börsbolag kan välja en utländsk värdepapperscentral, säger Taipale. Då är det möjligt att öppenheten är annan än den i Finland.

Markku Hirvonen hör till dem som har förundrat sig över hur enträget Finansministeriet har drivit frågan om förvaltarregister under hela 2000-talet.

Men det är väl ett faktum att EU-förordningen gör det möjligt för finska bolag att emittera aktier via en utländsk värdepapperscentral?

- Jo, det stämmer, säger Hirvonen. Men värdepappersförordningen kan inte begränsa Finlands möjlighet att besluta om sin egen bolagsrätt. Det handlar om att ett aktiebolag borde veta vem som är den egentliga aktieägaren när dividenderna betalas ut.

På Skatteförvaltningen vill man av förekommen anledning veta vem som äger vad för att beskattningen ska bli rätt och rättvis.

Råder delade meningar

Matti Merisalo som är ledande jurist på Skatteförvaltningen skulle ogärna ändra på vårt nuvarande öppna system.

matti merisalo
Matti Merisalo matti merisalo Bild: Yle/Antti Lempiäinen jurist,Skatteförvaltningen

- Ur beskattningens och skattekontrollens synpunkt är förvaltarregistreringen en negativ sak. Vårt nuvarande system där ägaruppgifterna finns i det centrala systemet är mycket bättre.

Men om EU-förordningen kräver att förvaltarregistrering godkänns?

- Det råder olika meningar om det här. Vi i Skatteförvaltningen har utgått ifrån att vi kan bibehålla de nuvarande begränsningarna som finns i vår lagstiftning.

Finansministeriets Armi Taipale är inne på en annan linje.

- En EU-förordning kör alltid över den nationella lagstiftningen. Eftersom börsbolag där har getts valfriheten så kan vi inte begränsa den.

Olistade bolag

Taipale talar om börsbolag och det gör också förordningen. Men Skatteförvaltningens Merisalo påpekar i likhet med Markku Hirvonen att det lagförslag som har gått från ministeriet till politikerna också ger de olistade bolagen möjligheten att utnyttja förvaltarregister via utlandet.

- Det som är ganska märkligt är att förvaltarregistrering skulle vara tillåtet i dessa utländska situationer också i de fall när det rör sig om olistade aktier, säger Merisalo. Skatteförvaltningen har motsatt sig det här förslaget eftersom det inte kan finnas sådana skäl för förvaltarregistrering beträffande dessa aktier.

Frågan är politiskt känslig, inte minst för Sannfinländarna, vars Kaj Turunen är ordförande för ekonomiutskottet. Där har frågan stötts och blötts utan att man kommit till skott.

EU-domstolen hägrar

- Jag tycker inte om förvaltarregister. Det är ett system som gör det möjligt att dölja ägandet, slår Turunen fast.

Men frågan är: finns det utrymme för tolkningar av EU-förordningen när politikerna sent omsider tvingas ta ställning till värdepappersförordningen. Finansministeriet har varnat för att tolkningsriskerna är stora om man inte följer deras förslag.

kaj turunen
Kaj Turunen kaj turunen Bild: Yle/Antti Lempiäinen Kaj Turunen,ekonomiutskottet

Finland har enligt Turunen trots det möjlighet att hålla fast vid sitt nuvarande öppna system.

- Det är sant att vi inte kan reglera utländska bolag via vår lagstiftning, men vi kan med hjälp av finsk lag reglera vad finländarna gör.

Och vad säger då Turunen om Finansministeriets varningar?

- Olika instanser tolkar det på olika sätt. Vi borde satsa på en så bra lagstiftning som möjligt och om någon har invändningar får de vända sig till EU-domstolen.

Spotlight "Registret som vägrar dö" sänds på Yle Fem, tisdag 29.11 kl. 20.