Hoppa till huvudinnehåll

Klagomål mot småbarnsfostran i Kristinestad

Daghemstambur med overaller.
Arkivbild. Daghemstambur med overaller. Bild: Yle/Marie Söderman utekläder

En anonym skrivelse riktar kritik mot småbarnsfostran i Kristinestad. Personen eller personerna bakom skrivelsen anser att staden har anställt personliga assistenter som saknar utbildning.

I skrivelsen påpekar de att en assistent behöver en bred uppfattning om barns diagnoser för att kunna vara till hjälp och kunna lösa konflikter som uppstår.

Svenska utbildningsnämnden bemöter skrivelsen och behandlar bemötandet på sitt möte på onsdagen. I bemötandet hänvisas bland annat till lagen om behörighetsvillkor för dagvårdspersonal. Där finns inte angivet vilken yrkeskompetens en assistent bör ha. Kraven på utbildning varierar beroende på barnets behov.

I mån av möjlighet anställer staden närvårdare till befattningarna som assistenter, skriver barnomsorgschefen och bildningsdirektören i sitt svar till skrivelsen. De påpekar att behovet att anställa en personlig assistent ofta uppkommer med kort varsel.

De som framställt skrivelsen påstår också att det råder stor turbulens bland utbildade anställda samt arbetslös personal inom småbarnsfostran.

Varken barnomsorgschefen eller daghemsföreståndarna har blivit kontaktade i den frågan.