Hoppa till huvudinnehåll

Pengasituationen efter pensioneringen oroar många

Äldre man går på gården
Äldre man går på gården Bild: Yle gmla

Pensionering innebär ofta en större frihet, men samtidigt en tunnare plånbok. Enligt en enkätundersökning som utförts av försäkringsbolaget If är de ekonomiska förberedelserna viktiga inför livet som pensionär.

Enkäten riktades till personer som redan gått i pension och sådana som närmar sig pensionering.

85 procent av 55-63 åringarna uppger i enkäten att de börjat förbereda sig ekonomiskt för att gå i pension. Lite fler än varannan oroar sig för hur de ska klara sig då de pensionerat sig.

Det populäraste sättet att förbereda sig för pensionen är att sätta pengar åt sidan. Fyra av tio som förbereder sig för pensionen uppger att de skurit ned på konsumtionen. Tre av tio placerar i fonder, på ett sparkonto, i aktier eller äger en placeringsbostad.

Utöver sparande och placeringar är också fortsatt arbete ett populärt sätt att förbereda sig för pensioneringen. Nästan tre av tio planerar att fortsätta jobba också efter pensioneringen. Lika många väljer att gå i pension så sent som möjligt.

Två av tio förbereder sig på pensioneringen genom frivillig pensionsförsäkring och omfattande olycksfallsförsäkringar.

Endast 15 procent av dem som besvarade undersökningen förberedde sig inte alls på pensioneringen.

Mer bekymmerslös inställning tidigare

På basis av enkäten har man tidigare förhållit sig mer bekymmerslöst till den ekonomiska situationen efter pensioneringen.

Sammanlagt 26 procent av de svarande som redan gått i pension uppger att de inte alls förberedde sig ekonomiskt på pensionärstiden. Ju äldre de svarande var desto oftare uppgav de att de inte förberett sig alls.

Att dra ut på pensioneringen, att jobba efter att man gått i pension och försäkringar har inte intresserat dem som redan gått i pension i lika hög grad som den yngre grupp som nu förbereder sig för att gå i pension. De som redan gått i pension har främst förberett sig genom att minska på konsumtionen.

Sammanlagt över 750 finländare som var över 55 år gamla deltog i If:s enkät som utfördes i september.

Deltagarna i enkäten valdes så att de motsvarar över 55-åriga finländares boendeorts-, köns- och åldersfördelning. 506 av de svarande hade redan gått i pension.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes