Hoppa till huvudinnehåll

Ruber vill snabbt skriva under kontraktet om Roxx i Hangö

Caféet Roxx i Hangö syns i förgrunden och i bakgruden arbetsplatsen där man bygger bostäder på Fabriksudden.
Den kombinerade café- och pubbyggnaden Roxx i förgrunden med nybygget med bland annat spa i bakgrunden. De två ägarna kommer inte helt överens med varandra. Caféet Roxx i Hangö syns i förgrunden och i bakgruden arbetsplatsen där man bygger bostäder på Fabriksudden. Bild: Yle/Marica Hildén hangö roxx,Hangö,Västnyland

Nu har företaget Ruber, som äger Roxx café och pub i Östra hamnen i Hangö, fått ge sin syn rättelseyrkandet från grannen Regatta Spa. Ruber anser att det femåriga kontraktet borde göras upp så snabbt som möjligt.

Ruber kräver att Hangö stadsstyrelse förkastar bolaget Regatta Spas rättelseyrkan.

Regatta Spa kräver i sin yrkan att staden inte förlänger hyreskontraktet med Roxx café och pub med fem år, trots stadsstyrelsens beslut i frågan.

”Ingen har klagat”

Bland annat anser Regatta Spa att Roxx i Östra hamnen är en skränig förortspub som skrämmer bort båtgäster och spagäster.

Ruber understryker i sitt utlåtande att det inte har förkommit några klagomål om restaurangens verksamhet varken från staden eller från någon myndighet. Inte heller grannarna har hittills klagat på ljudnivån eller något annat.

Företaget tycker inte heller att restaurangen hindrar det pågående förändringsarbetet med områdets detaljplan.

Ruber vill se raska tag

Ruber önskar nu att staden undertecknar det förlängda hyreskontraktet i god tid före årsskiftet. På det sättet kan de anställdas jobb säkras och alla lovansökningar skötas i tid.

Företaget påminner om att det alltid har skött sina överenskomna förpliktelser gentemot staden felfritt.

Felaktiga uppgifter om vinsten

Regatta Spa har också klagat på den hyra företaget Ruber betalar och sagt att den är alldeles för låg med tanke på Rubers vinst.

Vinsten från Roxx är inte så stor som Regatta Spa låter påskina, menar Ruber.

Ruber ägs till 100 procent av bolaget Hanko Roadhouse. Och Hanko Roadhouse ägs till 50 procent av Esko Manner och till 50 procent av Keijo Suominen.

Byggnaden Roxx verkar i ägs av Ruber så i praktiken har Hanko Roadhouse verksamheten i Rubers byggnad.

Tillsammans har Ruber och Hanko Roadhouse haft en rörelsevinst på 235 000 euro åren 2012-2015. De två ägarna har fått en vinst på närmare 30 000 euro om året per person.

Gästhamnen intresserar Ruber

Hangö stadsstyrelse beslutade för ungefär en månad sedan att förlänga kontraktet om Roxx med fem år.

Stadsdirektören Denis Strandell hade föreslagit att kontraktet bara skrivs för ett år, men stadsstyrelsen beslutade förlänga det.

Många Hangöbor har uttryckt sitt stöd för att Roxx ska få finnas kvar i Östra hamnen.

Stadsstyrelsen har däremot beslutat att förhandla med Hangö segelförening om att ta hand om gästhamnsverksamheten i Östra hamnen i stället för Ruber som nu.

Företaget skriver i sitt utlåtande att man respekterar stadens beslut, men att företaget också framöver är intresserat av att sköta både gästhamnen och kvällstorgsverksamheten.

Samtidigt understryker Ruber att ett längre kontrakt är viktigt för att företaget ska kunna investera i och utveckla verksamheten i hamnen.

Stadsstyrelsen behandlar frågan

Stadsstyrelsen i Hangö behandlar ikväll (28.11) rättelseyrkandet från Regatta Spa samt utlåtandet från företaget Ruber.

Beslutsförslaget är kort och gott att stadsstyrelsen fattar de behövliga besluten i ärendet, men vilka de besluten är framgår inte av föredragningslistan.

Stadsstyrelsen kan enligt kommunallagen ändra eller upphäva sitt beslut från den 31 oktober då man beslutade förlänga avtalet med Ruber med fem år.

Styrelsen kan också helt och hållet förkasta det inlämnade rättelseyrkandet från Regatta Spa.

Läs mera:

Spabolaget: Roxx Pub borde bort från Östra hamnen i Hangö

Bolaget Regatta Spa kräver att Hangö stad låter bli att ge Roxx Pub fem extra år i Östra hamnen. Hangö stad tog i går emot ett rättelseyrkande där spabolaget kritiserar stadens beslut om ett fortsatt hyreskontrakt. Artikeln har uppdaterats och det finns också en länk till rättelseyrkandet i sin helhet i artikeln.