Hoppa till huvudinnehåll

Åbolands lantbrukare sågar minister Berners förslag på förbindelsebåtsavgifter

förbindelsebåten viken.
Förbindelsebåten Viken. förbindelsebåten viken. Bild: Yle/Andy Ödman viken

Åbolands svenska lantbruksproducentförbund är starkt kritiskt till kommunikationsminister Anne Berners utkast om skärgårdstrafiken.

Enligt SLC Åboland innehåller utkastet förslag på förbindelsebåtsavgifter som inte är skäliga och inte på något vis stöder regeringens mål att hålla skärgården levande.

De föreslagna avgifterna "slår i stället obarmhärtigt mot skärgårdens företagare och dess befolkning".

Företagarna i skärgården kämpar med sin lönsamhet och en tilläggs transportkostnad av denna orealistiska storlek är ödesdiger. De företagare som lever och verkar i skärgården bör därför enligt SLC Åboland inte påföras flera kostnader.

SLC Åboland ställer sig vidare skeptiskt till att förbindelsebåtstrafiken kan fungera under fri konkurrens. Största delen av året är kundunderlaget så litet att verksamheten inte är lönsam utan kraftiga stödåtgärder.

Åbolands svenska lantbruksproducentförbund har drygt 700 medlemmar på knappt 500 gårdar.