Hoppa till huvudinnehåll

Borgå stad höjer kanske politikernas arvoden

Julgran framför stadshuset i Borgå under vintern
Julgran framför stadshuset i Borgå under vintern Bild: Yle/Jeannette Lintula borgå stadshus

Borgå stad borde höja de förtroendevaldas arvoden nästa år, föreslår stadsstyrelsen för stadsfullmäktige.

De arvoden som Borgå stad betalar åt förtroendevalda ligger på medelnivå om man jämför med städer och kommuner av motsvarande storlek.

Enligt stadsstyrelsens förslag skulle årsarvodet för stadsstyrelsens ordförande höjas till 5 000 euro.

Efter förhandlingar har man också kommit fram till att det är motiverat att höja vanliga ledamöters arvoden med 20 procent.

Så här ändras mötesarvodena

  • I stadsstyrelsen och stadsfullmäktige höjs arvodet från 100 euro till 120 euro
  • I revisionsnämnden höjs arvodet från 85 euro till 100 euro
  • I nämnderna, sektionerna, utskotten och andra beslutsfattande organ höjs arvodet från 75 euro till 90 euro

Arvodena för valnämndernas ordförande och medlemmar skulle dessutom höjas med 100 procent efter tre timmars närvaro.

Höjningarna skulle uppskattningsvis kosta Borgå stad cirka 50 000 euro nästa år. De skulle träda i kraft i juni nästa år. Höjningarna som gäller valnämnderna skulle träda i kraft efter årsskiftet.

Borgå höjde de förtroendevaldas arvoden senast i januari 2013. Stadsfullmäktige fattar det slutliga beslutet.