Hoppa till huvudinnehåll

Förbundspennan: Den fysiska aktiviteten hos barn och unga i Finland

Christel "Kite" Lundström.
Christel "Kite" Lundström. Christel "Kite" Lundström. Bild: FSI fsg

Barn och unga i Finland rör sig för lite visar en internationell studie, skriver Kite Lundström från Skolidrotten.

I en internationell jämförelse, bland 38 olika länder, gjord av Idrottens internationella barn- och ungdomsallians, får Finland vitsordet D (skala där A är bäst, F sämst). De finländska resultaten har sammanställts av en forskningsgrupp från fem olika forskningsinstitut och Tuija Tammelin på LIKES (Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö), har varit ordförande för forskningsgruppen.

Resultaten visar att:
- skolelever rör på sig mindre än vad som rekommenderas och sitter mycket,
- under de senaste 20 åren har grundkonditionen försvagats, övervikt och fetma ökat
- man försöker hitta internationella lösningar på problemen,
- framtidsutsikterna är att dagens barn kommer att leva ett kortare och mer sjukdomsbelagt liv än den tidigare generationen.

I Finland är den fysiska aktiviteten hos barn och unga på internationell medelnivå. Både den ”fysiska aktiviteten” och ”stillasittandet” fick vitsord D på den internationella skalan. Detta betyder att endast 20-40% av finländska barn och unga rör på sig tillräckligt eller inte sitter för mycket stilla ur ett hälsoperspektiv sett.

I Finland har vi särdrag som intresserar stort ute i världen

1.Vi har nationella projekt som medför mera aktivitet bland barn och unga.

Skolan i rörelse har funnits sedan 2010 och i förskolan finns Glädje i rörelse, som startade 2015. Under perioden januari-mars 2017 är det också dags för gymnasier och andra stadiets skolor att aktivera sig inom Skolan i rörelse.

Skolan i rörelse-modellen är mycket speciell, den genomförs nedifrån-uppåt och varje skola bestämmer själv vilken målsättning man har och på vilket sätt man kan uppfylla dem, så att de passar just den egna skolan. Skolan som en ”aktiverare”får i Finland vitsordet B, då medelvitsordet i världen är C.

Glädje i rörelse-programmet utvärderades för första gången i Finland detta år och fick vitsordet D. Här har en hel del forskning satts igång men man saknar fortfarande ett nationellt uppföljningssystem.

2. Skolvägen

Av tradition går eller cyklar man till skolan i Finland, då längden på skolvägen tillåter det. Resultaten visar stora skolvisa skillnader, men helhetsintrycket i Finland är gott. Här fick vi vitsord B då alla länders medelvitsord var C.

Sedan har vi väldigt lite information om hur elever färdas till hobbyverksamheter eller till kompisar. Här påverkar hem, skola och samhälle.

3. Stöd av stat och kommun

Aktivitet och dess möjliggörande bland barn och unga har hög prioritet bland de finländska beslutsfattarna. Som exempel ges regeringsprogrammet om minst en timmes aktivitet per dag.

Länder som utmärkt sig

I världen är barns och ungas medelvitsord på motion och rörelse D, alltså på samma nivå som i Finland. De bästa vitsorden fick Slovenien(A-), Nya Zeeland(B-) och Zimbabwe(C+).

I Slovenien höjer 86% av pojkarna och 76% av flickorna pulsen minst 1 timme per dag, vilket är vad som rekommenderas. Fysisk aktivitet är en del av slovenernas skoldag, varje dag erbjuds eleverna gymnastikundervisning i 90 minuter.

På Nya Zeeland hör utomhuslekar till en del av kulturen. 72% av pojkarna och 62% av flickorna höjer pulsen minst en timme om dagen. Enligt resultaten leker barnen i medeltal 78 minuter per dag.

I Zimbabwe uppfyller 59% av barn och unga rekommendationen om aktivitet och rörelse per dag. Låginkomstländer fick överlag ett bättre vitsord för aktiviteten men även i dessa länder rör sig de, som har en högre socioekonomisk ställning mindre än andra.

Varje land som deltog i undersökningen har publicerat sitt ”resultatkort”(fi. tuloskortti). Meningen med ”resultatkorten” är att man i beslutsfattandet omfattar resultatet och på så sätt kan stöda barns och ungas välbefinnande. (www.likes.fi/tuloskortti)

Ett annat forskningsresultat som publicerades i Scandinavian Journal of Medicine &Science in Sports-tidningen av Henna Haapala, även hon från LIKES, konstaterar:

”Forskningresultaten av fysisk aktivitet ger positiva resultat, en förändring är möjlig, åtminstone under skoldagen. Skolan behöver också fungera som brobyggare till en mera aktiv fritid. Att kunna erbjuda utrymme för fritidsaktiviteter, att kunna samarbeta med ungdoms-och idrottsföreningar, att kunna erbjuda lågtröskelverksamhet, allt är arbetsredskap till en aktivare vardag. Skolan i rörelse utvidgas mot aktiva utbildningsenheter! ”

Att förändra verksamhetskulturen i skolorna kräver långsiktig planering och långsiktigt arbete under flere år!

Vid pennan,
Kite Lundström, Skolidrotten

Läs också

Nyligen publicerat - Sport