Hoppa till huvudinnehåll

Ginman & Suominen: Sover Justitiekanslern?

Susanna Ginman och Anne Suominen.
Susanna Ginman och Anne Suominen. Bild: Marcus Rosenlund polpodd

Regeringen ger lagförslag som uppenbart strider mot grundlagen. Yle Nyheters Anne Suominen och Hbl:s Susanna Ginman undrar om Justitiekanslern missköter sitt jobb. I sin färska politikpodd synar de också misshälligheterna i regeringen. Spänningarna tycks öka.

JK:s uppgift är att övervaka lagligheten i statsrådets beslut på förhand. Granskningen gäller juridiken, inte beslutens ändamålsenlighet eller politiska bedömningar. Dem får regeringen stå för.

I fråga om integrationsstödet för invandrare med uppehållsstöd tycks det ha gått riktigt åt skogen för JK. Regeringens förslag att invandrare med uppehållstillstånd ska få lägre arbetsmarknadsstöd än finländare kritiserades av en rad experter för att vara grundlagsstridigt redan långt innan det gavs till riksdagen. Men det oaktat gick regeringen, med JK:s goda minne, vidare. I riksdagen gjorde riksdagens grundlagsutskott sedan helt väntat tummen ner.

Sannfinländarna fick i varje fall brösta sig. De hade åtminstone försökt. Ginman och Suominen misstänker att regeringen åsidosätter både juridik, god förvaltning och tjänstemän av politiska ändamålsenlighetsskäl.