Hoppa till huvudinnehåll

Hur bra fungerar minireningsverk?

Tyska holmens reningsverk
Tyska holmens reningsverk Bild: Yle/Monica Forssell avloppsreningsverk

En tipsare kontaktade Yle Spotlight med frågor om reningsverk för privata fastigheter. Personen undrar om det finns någon övervakning av minireningsverken? Och hur bra fungerar de när de har några år på nacken?

Harriet Perus-Marande är miljö- och hälsoskyddschef på västkustens miljöenhet, som har hand om miljöfrågor i flera kommuner i svenska Österbotten. Hon säger att det inte finns någon myndighetsövervakning när ett minireningsverk är installerat.

Det blev två artiklar om minireningsverken:

Läs mera:

Ingen övervakar minireningsverk

Yle Spotlight fick en fråga som gäller reningsverk för enskilda hushåll. Det handlar om minireningsverk för avloppsvatten i hushåll som inte är anslutna till det kommunala avloppssystemet.
Tipsaren undrar om det finns någon övervakning av minireningsverk och hur bra de fungerar när de har några år på nacken?
Tipsa du också


Läs mera:

Ingen skitlukt så länge minireningsverken sköts om

Minireningsverk är ett bra alternativ för fastigheter som inte kan anslutas till kommunalt avlopp. Men minireningsverk kräver underhåll för att fungera optimalt. Näsan är bra att använda för att kolla att reningen är i skick.

Tips-id: 50111

Tipsa Spotlight

Detta är ett offentligt tips som har skickats in till Spotlight. Uppgifterna i tipset är inte bekräftade.

Vi redovisar öppet för hur vi jobbar. Här hittar du de tips vi håller på med som bäst:

Spotlights webbsida
Spotlights webbsida Bild: Yle tipsmaskinen,Spotlight,datajournalistik

Läs också

Nyligen publicerat - Samhälle