Hoppa till huvudinnehåll

Sammanslagning av psykvård går framåt - grönt ljus för tomtköp i Åbo

ÅUCS T-sjukhus
ÅUCS T-sjukhus Bild: Yle/Linus Hoffman åucs t-sjukhus

Ett nytt psykiatriskt sjukhus hör till de största investeringarna för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt under de kommande åren.

Sjukvårdsdistriktets fullmäktige godkände på tisdagen att man köper den så kallade Mikro-tomten i Åbo för fem miljoner euro. Meningen är att bygga det nya psykiatriska sjukhuset på tomten.

Den psykiatriska specialsjukvården inom Åbo stad och inom sjukvårdsdistriktet ska slås ihop. Planerna gäller 29 avdelningar och polikliniker vid sjukvårdsdistriktet och 14 psykiatriska avdelningar vid Åbo stad.

Sjukvårdsdistriktets fullmäktige godkände tomtuppköpet i samband med budgetförhandlingarna.

Åboborna använde tjänsterna flitigt - extranota för Åbo

Nästa år satsar sjukvårdsdisitriktet på en budget som varken går på plus eller minus. I år går sjukvårdsdistriktet drygt tre miljoner euro på minus, man de här utgifterna täcks utan att kommunerna är tvugna att betala för notan.

Sjukhusbädd.
Sjukhusbädd. Bild: Yle/Lotta Sundström neutral sjukhusbild

Hur mycket kommunerna tvingas betala åt sjukvårdsdistriktet beror ändå på hur mycket tjänster kommunerna använder. Exempelvis har Åbo stads invånare fått mer vård av sjukvårdsdistriktet jämfört med de vad de övriga medlemskommunerna i genomsnitt använder. Därför måste Åbo betala mer i år än beräknat.

För att lyckas med en nollbudget år 2017 måste sjukvårdsdistriktet ändå se över sina utgifter. Bland annat anser fullmäktige att sammanslagningen av den psykiatriska vården är ett sätt att effektivera och spara och därför vill man att den nya enheten inleder sin verksamhet i april 2017.

Nattjour i Loimaa och Nystad läggs ner

Meningen är också att effektivera verksamheten vid samjouren. Därför flyttar man över personal till jouren. År 2018 ska patienternas vårdbehov utredas inom 20 minuter. Samtidigt läggs nattjourerna och operationsverksamheten ner i Nystad och Loimaa under år 2017. Det betyder att sjukvårdsdistriktet erbjuder nattjour i Åbo och Salo i framtiden.

Sjukhusen i Nystad och Loimaa kommer att erbjuda cancervård, rehabilitering och specialsjukvård också i fortsättningen.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland