Hoppa till huvudinnehåll

Simola: Samarbete och politiska beslut fixar Raseborgs ekonomi

Järnvägsbron och Karis station
Raseborgs stad satsar på ett större projekt per år när det gäller investeringarna. 2017 är det järnvägsbron i Karis som står i tur att repareras. Järnvägsbron och Karis station Bild: Yle/Monica Slotte järnvägsstation i karis,Raseborg

Tjänstemän och politiker i Raseborg har gjort ett strongt arbete med nästa års budget, säger stadsdirektör Tom Simola. Det är genom samarbete och politiska beslut som staden nu har en bra ekonomisk grund att stå på.

Raseborgs budget för 2017 har nu kommit så långt att den är godkänd i stadsstyrelsen. Det var en snabb process i stadsstyrelsen då budgeten godkändes på måndag kväll (28.11).

Det som ändrades var att allmänt vägunderhåll fick 200 000 euro till. Den 12 december ska fullmäktige ta ställning till budgetförslaget för 2017.

Bra prestation

Det är samarbetet mellan tjänstemännen och sektorerna och politikerna och tjänstemännen som gör att staden Raseborg nu har en bra ekonomisk grund att stå på, säger stadsdirektör Tom Simola.

- Vi har alla förutsättningar att balansera stadens ekonomi.

Budgetförslaget visar ett överskott på 34 000 euro och det har staden lyckats med bland annat genom att minska personal. Staden sparar också en halv miljon euro om året genom att lämna Fixhuset och man har gjort besparingar genom det ekonomiska balanseringsprogrammet 2020.

Raseborgs stads utgifter minskar med 6,2 miljoner jämfört med bokslutet 2015. Tom Simola kallar det för en verkligt strong prestation av personalen.

- Det visar också att det finns en förmåga att fatta politiska beslut. Jag känner mig trygg och ser med stor iver på att ta itu med nästa år och jobba vidare.

Riskfaktorer kan fälla budgeten

Det är bland annat specialsjukvården för enskilda patienter som kan kullkasta hela budgeten. I det fallet kan det dyka upp flera hundratusen euro som staden inte räknat med.

- Det är också fullt möjligt att regeringen hittar på något nästa år som minskar på statsandelar och skatteintäkter och då står vi igen inför en ny situation.

Så ekonomin måste hållas i balans och Tom Simola konstaterar att Raseborg måste leva i ständig förändring. Det innebär att personalen hela tiden utvärderar sitt eget arbete och hittar effektiva lösningar.

Ett ljusbeige stenhus. Det är huvudbyggnaden på Ekåsenområdet i Ekenäs.
Raseborgs stad sparar pengar genom att så många som möjligt jobbar i en egen fastighet. Ett ljusbeige stenhus. Det är huvudbyggnaden på Ekåsenområdet i Ekenäs. Bild: Yle/Maria Wasström huvudingång,Raseborg,Ekenäs

- Det här är en del av vardagen för oss som jobbar inom det kommunala. Vi har hela tiden nya planer på hur vi ska komma vidare.

Raseborg har bra projekt inom näringslivet

Simola säger att Raseborg måste skapa tillväxt och sänka kostnaderna samtidigt. Man kan inte bara välja det ena sättet för att spara pengar.

- Vi har väldigt många bra projekt inom näringslivet just nu som jag hoppas att utmynnar i olika avtal under 2017.

Havskabel sjösätts.
Bilden visar sjösättningen av delningsstycket Branching Unit, som förgrenar kabeln till Hangö. Havskabel sjösätts. Bild: Cinia Group havskabel

Simola räknar upp det statliga företaget Cinia som bygger havskabel mellan Tyskland och Finland som får en lokal förgrening till Hangö, nya företag sneglar på Raseborg och etablerade företag funderar på att utvidga.

- Det är en bra dialog på gång.

Men för att få nya företag till Raseborg så måste staden bli effektivare på att planera mark och göra detalj- och generalplaner, säger Simola.

- Då skulle vi kunna sälja ännu flera tomter. Det är en sak vi ska börja jobba med: att skapa synlighet för Raseborg, jobba med markplanering och sälja nuvarande fastigheter.

Samtidigt måste staden hålla fast vid de planerade besparingarna så som skolstängningar, det poängterar både Tom Simola och stadskamrer Thomas Karlsson.

- Tyvärr är vi tvungna att fortsätta på den vägen.

Tänker i nya banor

Tekniska sektorn har tänkt i nya banor när det gäller investeringarna för Raseborg under de kommande åren. Tidigade skötte intern service fastigheterna och samhällstekniska nämnden infrastrukturen.

Tekniska chefen Jan Gröndahl berättar att alla tjänstemän nu tillsammans diskuterar investeringarna i nära samarbete med sektorerna.

- Det verkar att fungera då man ser hur investeringarna behandlats i tekniska nämden och stadsstyrelsen. Nu har vi en bättre översikt över investeringarna.

Ett stort projekt i gången

Numera satsar staden också på ett större projekt i gången.

Det betyder att staden inleder arbetet med ett större projekt och planeringen av ett annat större projekt under ett år. Till exempel inleds planeringen av det nya daghemmet i Karis 2017 och byggs 2018, medan arbetet med att reparera järnvägsbron i Karis påbörjas nästa år.

Sandbo daghem i Karis rivs.
Sandbo daghem i Karis är rivet, och det byggs ett nytt daghem som ersätter Sandbo daghem, Lövkulla gruppfamiljedaghem och Nalle gruppfamiljedaghem. Sandbo daghem i Karis rivs. Bild: Yle/Petra Thilman demolering,Raseborg

- Våra egna resurser är måttliga och det börjar bli svårt att hantera flera stora projekt på samma gång så som vi gjort de senaste åren, säger Gröndahl.

Raseborgs budgetförslag 2017

Budgetförslaget visar ett överskott på 34 000 euro.

Raseborg beräknas ha ett ackumulerat underskott på omkring 15 miljoner euro i slutet av år 2016.

Stadens skuldbörda har ökat från 80 miljoner i början av år 2009 till cirka 120 miljoner i slutet av det här året.

Raseborgs stads utgifter minskar med 6,2 miljoner jämfört med bokslutet 2015.

Inkomstskattesatsen i Raseborg är 22 procent och föreslås vara oförändrad.

Budgeten innehåller investeringar på 4,9 miljoner euro. I investeringsplanen reserveras 3,2 miljoner för ett nytt daghem i Karis. Planeringen sker 2017 och byggandet 2018.

1,5 miljoner euro anslås till trafikleder, grundförbättringar och nybyggnad. Summan var 1,3 miljoner före stadsstyrelsen möttes i måndags (28.11). Styrelsen beslöt att ta med 200 000 euro för att förbättra trafikleder som måste asfalteras och repareras. Detta finansieras med lån.

En miljon går till reparation av Karis järnvägsbro och grundförbättring av Bangatan. Den totala kostnaden är 3,3 miljoner euro åren 2017-2019.