Hoppa till huvudinnehåll

Antalet papperslösa ökar i Åbo i vinter: "Viktigt att se människan"

Händer i kors
Händer i kors Bild: Yle/Anna Savonius händerna i kors

Under den här vintern får troligen många asylsökande beskedet att de inte får stanna i Finland. Det innebär att antalet papperslösa ökar, också i Åbotrakten.

Många av de asylsökande som fick ett avslag på sin ansökan har överklagat till förvaltningsdomstolen. De flesta beslut kommer under vårvintern och det är då som en ökning i antalet papperslösa är att vänta, uppskattar man vid Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet.

- Mängden asylsökande som har fått avslag i alla instanser är inte så stor i det här skedet enligt vår uppskattning. De flesta beslut kommer under vårvintern. Det är troligt att mängden papperslösa ökar under vårvintern då besluten kommer. Det säger diakonichef Teemu Hälli vid samfälligheten.

Bild: YLE/Hanna Sihlman lovisa kyrka

- Det är en ny situation för Finland. Förstås finns det papperslösa också nu, men mängden har varit liten. Nu kan mängden öka, men med hur mycket är i det här skedet omöjligt att säga. Men i Åbo är det troligen frågan om tiotals nya papperslösa, fortsätter Hälli.

"Vi har beredskap att hjälpa de som är i behov av det"

Även vid Röda Korset uppskattar man att antalet papperslösa kommer att öka, speciellt i större städer såsom Åbo.

- Vi uppskattar att antalet papperslösa kommer att öka. De här personerna söker sig till städer där de kanske känner landsmän eller har vänner och bekanta som de kan bo hos. Det här är ändå en sak som vi inte vet så mycket om i det här skedet och det finns inte heller tydliga direktiv för kommunerna. Vi väntar och ser och har en viss beredskap att hjälpa de som är i behov av humanitär hjälp, fortsätter Sjöblom.

På onsdag (30.11) förväntas alltså de ansvariga ministerierna ge direktiv till kommunerna om deras skyldigheter gällande papperslösa. Exempelvis ska den offentliga hälsovården enligt lagen alltid ge akut vård för alla som behöver det.

En läkare undersöker ett barn med stetoskop.
En läkare undersöker ett barn med stetoskop. Bild: Denis Closon Stetoskop,läkare,hälsovård,barnsjukdomar,sjukvård,sjukskötare,lungsjukdomar

Organisationer erbjuder mat, kläder och läkarvård

Röda Korset hjälper de papperslösa exempelvis med mat och kläder, berättar Sjöblom. I nuläget ser det inte ut att finnas behov för nödboenden i Åbotrakten. Det här är ändå en sak som man följer med.

Samfälligheten hjälper också de papperslösa på olika sätt. Bland annat är samfälligheten med och koordinerar verksamheten på läkarstationen Global Clinic, som erbjuder vård åt papperslösa i Åbo. Kliniken erbjuder hälsovård en gång i veckan. Kliniken samarbetar också med Åbo stad så att exempelvis papperslösa gravida kvinnor kan få specialvård av staden.

Antalet besök vid kliniken har ökat något, berättar Hälli. Många har också tagit kontakt med samfälligheten för att fråga hur de ska gå till väga om de får avslag på sitt besvär och ändå väljer att stanna i Finland.

Röda Korset på asylboende
Röda Korset på asylboende Bild: Yle röda korset

- Det är viktigt för oss att möta alla människor. Det är kyrkans främsta uppgift och det är alltid frågan om människor och deras individuella behov, säger Hälli.

Diakonichef efterlyser medmänsklighet

Han efterlyser medmänsklighet i debatten om papperslösa.

- Jag hoppas att den allmänna diskussionen som föds kring papperslösa inte handlar om säkerheten här i Finland, utan om den mänskliga krisen i Irak och Syrien som också syns här. Finland bär också ett ansvar för människan. Det är viktigt att vi ser människan, fortsätter Hälli.

Situationen för de papperslösa är svår, berättar Sjöblom.

- Det finns ju alltid en risk att de här personerna hamnar på fel bana eftersom de har svårt att skaffa pengar. Risken finns att de här personerna blir utnyttjade. Vi är oroliga över det här och försöker hjälpa, så att de här människorna ska klara sig på något sätt, fortsätter Sjöblom.