Hoppa till huvudinnehåll

Borgåbolag ser möjligheter i satsning på elbilar

Elbil på laddning i Borgå.
Elbil på laddning i Borgå. Bild: Yle/Jonas Blomqvist laddningsstation för elbilar

Borgåbolaget Ensto som tillverkar laddningsstationer för elbilar applåderar regeringens mål att utöka antalet elbilar till 250 000 fram till år 2030. Borgå energi är redo att bygga fler laddningsstationer.

Ensto hör till föregångarna i att utveckla laddningsstationer och övrig teknologi för elbilar. Ensto grundade sitt dotterbolag Ensto Chago som är specialiserat på lösningar för elbilar år 2009.

Borgå energi har å sin sida varit tidigt ute med att bygga laddningsstationer för elbilar på olika håll i Borgå.

Ensto ser elbilar som en lösning

Enstos teknologiska utvecklingsdirektör Matti Rae välkomnar regeringens energistrategi.

- Trafik med elbilar för på ett effektivt sätt ner på koldioxidutsläppen, säger Rae.

Enstos utvecklingsdirektör Matti Rae konstaterar att Finland inte har kommit särskilt långt i att gå över till elbilar. I dag finns det ungefär 2000 elbilar.

- Att sätta upp ett mål på 250 000 elbilar i landet om tretton år är en klar signal att regeringen vill jobba för det här, säger Rae.

Förändringskravet påverkar enligt Rae inte bara bilförsäljningen, utan också elindustrin och byggandet av infrastruktur, alltså laddningsstationer för elbilar.

Bolaget Enstos huvudingång
Bolaget Enstos huvudingång Bild: YLE/ Bettina Aspfors ensto i borgå

Ensto drar själv nytta av energistrategin

I dagens läge finns marknaden för Enstos del främst i Frankrike och Norge då det kommer till laddningsstationer för elbilar.

Regeringens linjedragning förändrar troligen situationen. Det behövs flera laddningsstationer i Finland i framtiden.

- Det här är helt klart en positiv signal för oss, säger Rae.

Tillverkningen av laddningsstationer är i dag koncentrerad till Frankrike där den största marknaden finns. Tillverkningen kommer troligen också framöver att ske i Enstos fabrik i Frankrike, enligt Rae.

- Men produktionsutvecklingen, försäljningen och kundbetjäningen finns i Borgå och här behövs troligen mera kunnande i framtiden, säger Rae.

Det är alltså mycket möjligt att regeringens linjedragning betyder fler arbetsplatser i Borgå i framtiden.

Borgå energis skylt
Borgå energis skylt Bild: Yle/Fredrika Sundén borgå elnät

Borgå energi är redo

Det är elbolagen som i praktiken sköter installationen av nya laddningsstationer för elbilar på allmänna platser. För Borgås del handlar det om Borgå energi.

- På vårt eget område kommer vi att bygga ut laddningspunkter i snabb takt, säger Johan Söderberg som är styrelseordförande för Borgå energi. Söderberg uttalade sig i tisdags i Slaget efter tolv i Yle Vega.

Det som Johan Söderberg ser som ett problem i dag är att det inte går att köra med än ungefär 150 kilometer med en laddning. Han efterlyser att elbilarna får bättre batterier.

- Nätet blir väldigt stort om inte batteriernas laddningskapacitet blir bättre, säger Söderberg.

Borgå energis utvecklingsdirektör Jukka Rouhiainen påpekar att det redan i dag finns fem allmänna laddningsstationer för elbilar. Stationerna har byggts i samarbete med Borgå stad.

- Det är nog inget större problem att få flera stationer om det finns behov för det, säger han.

Laddningsstolpe för elbilar vid västra infarten i Borgå
Det finns i dag en laddningsstation vid anslutningsparkeringen i Ensbacka. Laddningsstolpe för elbilar vid västra infarten i Borgå Bild: Yle/Sune Bergström laddningsstolpe för elbil

Laddning kostar kanske i framtiden

I dag går det att ladda en elbil gratis om bilägaren är registrerad i ett bolag. Om antalet bilar i framtiden blir klart större så är det möjligt att en laddningen i framtiden kostar.

- Men det handlar inte alls om utgifter av samma klass som om man tankar en bensinbil, säger Rautiainen.

Ensto har redan i flera år samarbetet med elbolag runt om i landet. Elbolagen har ett gemensamt företag som helt konkret har hand om laddningsstationerna.

- Att bygga ut nätet av laddningsstationer för elbilar uppfattar jag inte vara ett problem, säger Matti Rae på Ensto.

Enligt honom behövs det i framtiden flera snabbladdningsstationer längs vägarna, mellan städerna, då elbilarna inte klarar av så långa sträckor med en laddning. Men Rae påpekar att bilindustrin jobbar på nya modeller med bättre batterier.

En framtida utmaning är enligt Ensto hur husbolagen ska organisera laddningen av elbilar och hur elbilar som är parkerade vid gator ska laddas.

Laddningsstation för elbilar.
Laddningsstation för elbilar. Bild: Yle/Jonas Blomqvist laddningsstation för elbilar

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland