Hoppa till huvudinnehåll

Enig nämnd: Dags för ett avgörande om Nordanå-Lövböle vindkraftspark

Vindkraft eller solenergi?
Vindkraft eller solenergi? Bild: Yle/Linus Hoffman vindkraftverk,vindkraft,Vindkraftspark

Vindkraftsparken i Nordanå-Lövböle har länge diskuterats på Kimitoön, nu ska det fattas ett beslut om bygglovet. Bygg- och miljötillsynsnämnden tar upp frågan på sitt nästa möte, den 10 januari 2017.

Nämnden har länge diskuterat vindkraftsparken, men man har inte kunnat fatta några beslut då man ansett att man inte har fått alla behövliga utredningar.

Egentliga Finlands energi ansökte i september 2015 om bygglov för en vindkraftspark med 29 turbiner i Nordanå-Lövböle på Kimitoön.

Bygg- och miljötillsynsnämnden behandlade ansökan i mars 2016 men ansåg att företaget bör komplettera ansökan med mer detaljerade uppgifter om vindkraftverken, innan nämnden kan fatta beslut om lovet. Egentliga Finlands energi meddelade ändå att det inte tänker komplettera ansökan.

Vindkraftsföretaget gjorde då en förvaltningsklagan och fick rätt. Enligt Egentliga Finlands regionförvaltningsverk borde nämnden ha fattat antingen ett jakande eller nekande beslut om bygglovet efter att Egentliga Finlands energi meddelat att det inte tänker komplettera ansökan.

Vid tisdagens möte var nämnden enig om att man nu tar upp själva byggbeslutet. Ärendet ska beredas till nästa möte.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland