Hoppa till huvudinnehåll

Många sjukskrivningar inom hemvården i Esbo - vikarier sköter en femtedel av jobbet

Flera åldringar behöver hemvård för att kunna bo hemma.
Arkivbild. Flera åldringar behöver hemvård för att kunna bo hemma. Bild: Yle/Sofi Nordmyr dam,hemvårdshjälp,åldringar,äldreomsorg

Hemvården i Esbo är överbelastad. Klienternas vårdbehov är allt större, och stora förändringar i själva arbetet har lett till stress hos personalen.

Yle Huvudstadsregionen har talat med flera anonyma källor som jobbar inom äldrevården i Esbo. De vittnar om att det nya patientdatasystemet som införts inom hemvården i Esbo har lett till att allt fler är utmattade och måste ta sjukledigt.

Många små saker blir ogjorda när en stor del av jobbet sköts av tillfällig personal. Det är små jobb som aldrig skrivits in i vårdplanen, men som den ordinarie personalen är van att sköta.

- Till exempel kan det gå så att vikarien ger medicin till klienten, men inte håller koll på om mera medicin borde införskaffas. Så nästa gång den ordinarie hemvårdaren kommer är medicinen slut. Det kan också hända att vikarien inte tänkt på att föra ut soporna, säger en anonym källa.

En stor del av de anställda vikarier

Så mycket som en tredjedel av hemvårdarnas arbetsmängd utförs av tillfälliga vikarier enligt en anonym källa. Enligt hemvårdschef Raija Kasanen sköts cirka 20 procent av arbetet inom hemvården av Seure - ett bemanningsbolag som är samägt av Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla och Helsingfors- och Nylands sjukvårdsdistrikt.

- Det är en utmaning att vi har så många sjukskrivningar och att vi måste använda så många vikarier från Seure. Att personalen byts ut så mycket belastar våra arbetstagare. Vi har effektiverat samarbetet med arbetsplatshälsovården, säger hemvårdschef Raija Kasanen på Esbo stad.

År 2013 grundade Esbo stad en egen resurspool för hemvården. Tanken var att kortvariga vikarier kunde tas från resurspoolen. Men den räcker inte till.

- Det har gått helt åt skogen, konstaterar en arbetstagare inom hemvården.

Många sjukskrivningar inom hemvården

Under stadens budgetförhandlingar larmade fullmäktigeledamoten Maria Guzenina (SDP) om att det finns för lite personal inom hemvården.

- Hemvårdens personal är mycket utmattade. Det är exceptionellt många sjukskrivningar inom hemvården. Dessutom är vanliga esbobor oroliga för att hemvården inte ska hinna göra allt de borde göra hos de äldre för att de ska kunna må bra, säger Maria Guzenina.

Raija Kasanen, chef för hemvården i Esbo bekräftar att hemvårdarna i Esbo har många sjukskrivningar.

- Inom hemvården har vi betydligt fler sjukskrivningar än i andra delar av äldrevården. Det är höga siffror per arbetstagare. Det varierar mellan våra enheter, men det kan vara fråga om 20 till 30 frånvarodagar i året per arbetstagare, säger Raija Kasanen.

Esbo anställer fler vårdare men behovet ökar också

Under de senaste två åren har Esbo stad nyanställt 27 närvårdare inom hemvården. Enligt hemvårdschef Raija Kasanen behövs det mera resurser eftersom vårdbehovet ökat.

Mängden personer som får hemvård har inte märkbart ökat i Esbo, men de som använder hemvårdstjänsterna är i allt sämre skick.

Många vårdare är utmattade

På fackförbundet Super berättar Teemu Hiilinen som är huvudförtroendeman i Esbo att hemvårdarnas jobb har blivit mera jäktigt de senaste åren.

- Jag får många samtal om att arbetet blivit tungt. Jag har inte fått höra om ett stigande antal sjukfrånvaron, men det är många som kontaktar mig och talar om utmattning, säger Teemu Hiilinen från Finlands närvårdar- och primärskötarförbund Super.

Utmattningen hänger ihop med det att verksamhetsmiljön har förändrats. Det tillför stress till arbetet.― Teemu Hiilinen, huvudförtroendeman.

Teemu Hiilinen på fackförbundet Super ser två orsaker till att personalen inom hemvården är så trött. Klienterna är i sämre skick än tidigare och samtidigt själva arbetet har stora reformer införts inom hemvården i Esbo.

- Utmattningen hänger ihop med det att verksamhetsmiljön har förändrats. Det tillför stress till arbetet. Samtidigt behöver klienterna mera vård. Det tar sin tid att lära sig nya sätt att jobba. Det gör folk stressade när själva arbetet är rent faktiskt mer ansträngande också, de fysiska gränserna kommer emot, säger Hiilinen.

Ny teknisk lösning kan avlasta i framtiden men är betungande på kort sikt

Staden har övergått till ett system där hemvårdarna får information till sin mobiltelefon. Staden har också infört elektroniska lås som en del av systemet. Hemvårdarna behöver inte längre bära på ett stort knippe nycklar, de kan öppna klientens dörr med mobilen.

- Det nya teknologiska patientsystemet är ett steg i rätt riktning, så fort man får det att fungera bra. Nu är det fortfarande problem med användningen, men när det börjat funka får hemvårdarna mera tid med kunden, säger huvudförtroendeman Teemu Hiilinen.

Det talas i första hand om hur vi ska anpassa vårt arbete till det nya tekniska systemet. Diskussioner om själva vårdarbetet och äldre kommer i andra hand.― Arbetstagare inom äldrevården i Esbo

De anonyma källorna säger att det är många som tycker om att få information om dagens arbete till sin mobiltelefon. Men många vittnar också om en oro för att tekniken går före patienterna.

- Det talas i första hand om hur vi ska anpassa vårt arbete till det nya tekniska systemet. Diskussioner om själva vårdarbetet och äldre kommer i andra hand.

Hemvårdschef: kan vara en utmaning att lära sig nya arbetssätt

Hemvårdschefen Raija Kasanen ser det nya elektroniska systemet som en möjlighet att göra hemvårdarnas arbete lättare. Det ska gå att planera arbetet bättre och hemvårdarna kan göra anteckningar i systemet direkt efter att de besökt klienten.

- Målet är att systemet ska gagna både klienterna och arbetstagarna. Hemvården i hela Finland går igenom en stor förändring när man tar i bruk system som går att använda med pekplatta och smarttelefon. Vi satsar på att utbilda personalen, som måste lära sig ett nytt sätt att jobba. För en del kan det vara en utmaning, medan andra tycker det är helt naturligt att använda en smarttelefon i jobbet, säger Raija Kasanen.

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen