Hoppa till huvudinnehåll

Också jordbruken kan stå inför bolagisering

Utegående köttboskap vid Thomas Snellmans gård i Karby
Utegående köttboskap vid Thomas Snellmans gård i Karby. Utegående köttboskap vid Thomas Snellmans gård i Karby Bild: Yle/ Kjell Vikman Österbotten (historiskt landskap),Karby,Pedersöre,köttboskap

Direktör Timo Sipilä vid finska lantbrukarcentralen MTK tror att bolagiseringen snabbt drar fram över det finska lantbruket. Han tror att nittio procent av den inhemska produktionen sker inom ramen för bolagiserade gårdar inom en tioårsperiod.

Det finns beskattningsmässiga fördelar med aktiebolagsformen om verksamheten är omfattande och den andra fördelen gäller riskhanteringen, säger verksamhetsledaren Johan Åberg vid Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund (SLC).

Bolagisering är fullständigt orealistisk med dagens utgångsläge inom näringen säger lantbrukaren Thomas Snellman i Pedersöre.

Thomas Snellman.

Enskild näringsidkare kontra aktiebolag

De flesta SLC-anslutna lantbrukare är enskilda näringsidkare. De har inte organiserat verksamheten inom ramen för ett aktiebolag.

Skillnaden är stor mellan de här två formerna för näringsverksamhet.

- Som enskild näringsidkare ansvarar man med hela sin privata egendom för skulderna. Bildar man ett aktiebolag är det bolaget som ansvarar för riskerna och eventuellt går i konkurs, säger Johan Åberg.

- Jag tror att vi kommer att se både och. I de fall där man gör stora investeringar i husdjursproduktion blir det säkert mycket vanligare med aktiebolag och också annars i gårdar där man investerar kraftigt.

- Är man deltidsjordbrukare eller annars småskalig är fördelarna inte lika klara med aktiebolag. Man måste se varje fall skilt för sig.

Fullständigt orealistisk bolagiseringstanke

Lantbrukaren Thomas Snellman i Karby i Pedersöre anser att tanken på att 90 procent av den inhemska matproduktionen skulle ske inom ramen för bolagiserade gårdar är fullständigt orealistisk.

- Tanken är fullständigt orealistisk med tanke på utgångsläget på gårdarna, säger Thomas Snellman.

- Pratar man om aktiebolag gäller det företag som ger inkomster. Inom bondekåren genereras inga inkomster i dag och därmed finns inga förutsättningar att bilda aktiebolag.