Hoppa till huvudinnehåll

Studier visar att stabil salthalt är bra för havet

En bild på ett blått hav, kobbar och skär och blå himmel.
En bild på ett blått hav, kobbar och skär och blå himmel. Bild: Yle/ Erkki Suonio öar

Långtida studier visar att salthalten i havet vid Finlands kustområden, framför allt i Skärgårdshavet, inte har förändrats på hundra år. Enligt NTM-centralen är en stabil salthalt bra på många sätt.

Salthalten har under långa tider rört sig kring 5,5-6 promille. Det är bara i samband med några kraftiga, sällsynta saltimpulser som man har kunnat uppmäta en högre salthalt.

Miljömyndigheterna har via olika källor fått stöd för iakttagelser om vattenmängder som strömmat ner från åar och älvar i havet. Det har inte skett några större förändringar i mängderna. Strömmarna har tidvis ökat under vintern, och också torrperioderna har ökat. Studier har utförts sedan 1930-talet.

Förra veckan noterades enskilda toppar i salthalten i Finska viken vilket var en följd av kraftiga ostliga vindar. Vattenmassor på djupet blandades då med ytvattnet.

Bland annat strömmingen trivs i vatten med stabil salthalt

En stabil salthalt är bra för ekosystemet i kustområdena. Till exempel i Skärgårdshavet lyckas strömmingen med sin förökning i vatten med låg och stabil salthalt.

Det här har återspeglats i rekordstora strömmingsfångster i Östersjön och Bottenhavet. Vid effektivt strömmingsfiske avlägsnas också fosfor från Östersjöns näringskedja.

Den största delen (närmare 80 procent) av strömmingsfångsten går till foder för pälsdjur.

Fett läcker ut när man pumpar över fisk från trålbåtarna.
Fett läcker ut när man pumpar över fisk från trålbåtarna. Bild: YLE/Nora Engström fiskeri,nea

Brunalgerna trivs bra i den rådande stabila salthalten. Den här typen av alger är i nyckelposition i ekosystemen i kustområdena. Inte heller övergödningen har lyckats tränga undan brunalgerna.

Också följderna av muddring blir lindrigare i vatten med lägre salthalt. Traditionellt dumpas muddringsmassor i havet i kustområdena. Massorna sjunker och sedimenteras bättre i vatten med lägre och stabilare salthalt än i vatten där salthalterna är högre och varierande.

Saltpulsen i december 2014 nådde inte kustvattnen i Finland

Den senaste betydande så kallade saltpulsen noterades i december 2014. Då kom salt och syresatt vatten via de danska sunden in i Östersjön. Följderna sågs i augusti 2015 i djupen öster om Gotland.

I finländska vatten såg man dock inga effekter av saltpulsen.

Saltpulsen förväntades förbättra den syrelösa situationen på Östersjöns botten, men vid mätstationerna kunde man inte se någon ökning av salthalten.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes