Hoppa till huvudinnehåll

Yrkeschaufför: Dåliga vägar ger ökad bränsleförbrukning

På KO Johanssons bussdepå i Borgå.
Yrkeschauffören Ove Blomqvist vill slå ett slag för vägarna. På KO Johanssons bussdepå i Borgå. Bild: Yle/ AG Karlsson ove blomqvist

Större satsningar på vägarna skulle minska bränsleförbrukningen för den tunga trafiken. Därmed skulle bättre vägar också vara en klimatförbättrande åtgärd.

Yrkeschauffören Ove Blomqvist från Borgå är säker på sin sak då han kommenterar den aktuella klimatpolitiken.

Blomqvist kör både lastbil och buss, och enligt honom är bränsleförbrukningen störst i starten.

- Mest åtgång blir det just om man tvingas att stanna ofta.

I lastbilen har det egna körsättet också betydelse.

- Där har jag svårt att förstå en del som kör fast i bakändan på föregående fordon. På det viset får man bränsle att gå åt!

Dåliga vägar orsakar förbrukning

Blomqvist berättar att han regelbundet är tvungen att bromsa i onödan då han kör på vägar där det finns gropar och stort slitage. Då går det åt mer bränsle än vad som skulle vara nödvändigt.

- På många håll finns ställen där vägarna börjar vara i sådant skick att du inte kan köra med normal hastighet.

Bättre vägar och vägunderhåll skulle med andra ord kosta en aning, men då skulle yrkeschaufförerna kunna köra jämnare.

I slutändan skulle utsläppen minska.

Vag klimatstrategi

Regeringen lade förra veckan fram sin energi- och klimatstrategi. Strategin ansågs av många vara vag och sakna konkreta åtgärdsförslag.

I strategin talas det om satsningar på elbilar och bilar som går på biobränsle. De konkreta besluten om vad som på riktigt ska göras för att gynna dessa får ändå vänta tills åtminstone nästa vår.

Blomqvist skrattar då han får frågan om han tror att han om tio-tjugo år kör med eldrivna lastbilar och bussar.

- Jag tror nog inte att jag kör någå bilar då mer!

- Men förstås går det att köra med elbilar på kortare sträckor och i stadstrafik.

Vädret påverkar också. Vintrarna kan ännu vara stränga i Finland och i hård kyla kan traditionella, bensin- och dieseldrivna motorer vara säkrare.

- Det kan ju bli 40 grader kallt när som helst. Hur är det med batterikapaciteten i så fall?

Läs också