Hoppa till huvudinnehåll

Gamla återanvända däck kan vara farliga för hälsa och miljö

Slitna bildäck
Gamla bildäck återanvänds bland annat inom byggbranschen som däckkross. Slitna bildäck Bild: Yle/Rolf Granqvist slitna bildäck.

Däckkross som tillverkas av gamla däck används ofta som markutfyllnadsmaterial inom byggsektorn. Men det går inte i dag att med säkerhet säga att de gamla däcken är ofarliga, säger Carl-Erik Wilén som är professor i teknisk polymerkemi vid Åbo Akademi.

- Positivt är det givetvis att man återanvänder för årligen blir det bara i Finland en miljon däck som kunde återvinnas, säger Wilén. Men det som gör det hela problematiskt är att sammansättningen av däcken är ganska komplicerade och det finns många komponenter som man nuförtiden vet är miljöfarliga.

Nästan 500 ton däckkross grävdes ner invid daghemmet Silva

På Kimitoön har ett företag använt sig av däckkross för att höja marknivån invid daghemmet Silva. Krosset som används har tillverkats av gamla däck som har skurits ner i små 5-30 cm stora bitar.

Silva utifrån
Däckkrosset används under lekparken invid daghemmet Silva. Silva utifrån Bild: Yle/Monica Forssell daghem,silva

- Vi har utrett situationen noggrant och bedömt att allt är i sin ordning då miljötillståndet har beviljats, säger ledande miljösekreterare Sonja Lindström vid Kimitoöns kommun. Det är inget märkvärdigt att ett företag använder däckkross för det används ganska allmänt nuförtiden inom byggsektorn.

Dessutom har gummibitarna enligt Lindström grävts ner enligt de föreskrifter som finns och ligger på ett djup på 60 cm och är täckta av ett lager sand.

- Vi har inte krävt att det görs några tilläggsmätningar för att säkra att farliga kemikalier eller dylikt skulle läcka ut i framtiden men kan tänkas göra det om de allmänna föreskrifterna kräver det, säger Lindström.

Används på konstgräsplan och vid idrottsplaner

Däckkross används främst som markutfyllnadsmaterial då man höjer vägar och järnvägar eller då man bygger bullervallar.

Men det används också som stötdämpande material på bland annat idrottsplaner eller som en av beståndsdelarna i konstgräsplan runtom i landet.

- Det krävs säkerligen mer forskning för att vi med hundra procent ska kunna säga att däcken är ofarliga och inte förorsakar problem i framtiden, säger Wilén. Problemet som jag ser det är att däcken har olika kvalitet och då kan det hända att vissa däck är mer problematiska än andra.

Begränsningar kan komma att införas

Regeringens nya förslag till miljöskyddslag är som bäst ute på remissrunda och i förslaget nämns användningen av däckkross.

Det kan därför hända att det i framtiden blir begränsningar i hur och var däckkross används för att säkra att ingen kommer till skada.

Samtidigt har EU:s kemikaliemyndigheter också fått upp ögonen för den utökade användningen av återanvända däck och ska inleda en granskning av hur farliga de gamla däcken är och om det finns några risker då de används som markutfyllnadsmaterial.

- Det är bra att det forskas vidare om ämnet och jag ser inte heller att det skulle vara så svårt att säkerställa om däcken är farliga eller inte, säger Wilén. Kanske man bör vara noggrannare då däcken sorteras så att de dåliga däcken kasseras och endast de säkra används.