Hoppa till huvudinnehåll

HFD: Bullermätningarna vid stenbrytningen i Pickala duger

En grävskopa ligger på marken bredvid ett stort stenblock.
Högsta förvaltningsdomstolen anser inte att det behövs nya bullermätningar. En grävskopa ligger på marken bredvid ett stort stenblock. Bild: Yle/Kati Enkvist torkkala

En seglivad tvist om bullermätningar vid en stenbrytning i Pickala i Sjundeå har nu fått ett avgörande i Högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Bullermätningarna behöver inte göras om trots besvär från grannarna.

Kring stenbrytningen har det funnits många olika typer av besvärsprocesser, men just den här processen handlar om bullermätningar som utfördes den 17 december år 2013.

Grannar ville ha nya mätningar

Invånare längs Lillåkersvägen vände sig till Sjundeå miljö- och byggnadsnämnd och ville att verksamhetsidkaren skulle tvingas göra om mätningarna. De ansåg att det fanns många brister i hur mätningarna hade utförts och att de inte gav en rätt bild av bullernivån.

Nämnden behandlade ärendet i februari år 2014, men ansåg inte det fanns fog för att göra om mätningarna.

Grannarna besvärade sig till Vasa förvaltningsdomstol som i oktober år 2015 gav grannarna rätt. Bullermätningarna bör göras om eftersom de inte har utförts enligt alla regler.

Behandling i HFD

Verksamhetsidkaren vände sig då till Högsta förvaltningsdomstolen som i november 2016 slog fast att nya bullermätningar trots allt inte behöver göras.

Domstolen röstade i ärendet. Rösterna föll 5-2. Alla medlemmar var av åsikten att verksamhetsidkaren inte behöver utföra några nya bullermätningar, det var kring motiveringarna om varför det inte behövdes nya bullermätningar man röstade.

HFD konstaterar i det utlåtande, som majoriteten av medlemmarna godkände, att verksamhetsidkaren har en skyldighet att vara konsekvensmedveten om den inverkan hans verksamhet har på miljön.

Dessutom sägs det i beslutet att grannarna har möjlighet att vända sig till miljö- och byggnadsnämnden med en anmälan om tillsynsärende ifall verksamheten leder till eller kan leda till högre bullernivåer än vad som har tillåtits i tillståndet.

Enligt de tillståndsbestämmelser Sjundeå har slagit fast måste företaget under den tid stenbrytningen pågår låta utföra ytterligare två mätningar av bullernivån.