Hoppa till huvudinnehåll

Tuffa investeringar i Lappträsk nästa år

Lappträsk kommunalgård
Lappträsk kommunalgård Bild: Yle/Fredrika Sundén kommunhuset i lappträsk

I budgeten för 2016 tog Lappträsk för ett år sedan klivet från misär till utveckling. Nu ämnar kommunen ta klivet från utveckling till praktisk handling.

Lappträsk vill vara ett människonära samhälle. Det här ska man nå genom att samarbeta med bland annat Social- och hälsovårdsministeriet samt Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA). Kommunen ska också samarbeta med forskare och utbildare.

Välmående i centrum

Ett konkret projekt i anslutning till detta, är utvecklingsprojektet Klockarbacken, som ska bli en park för olika åldersgrupper med välmående i centrum. Det projektet understöds av Regionförvaltningsverket i södra Finland.

- Vi vill dessutom vara med på ett hörn och stöda lokala projekt som producerar allmänt välmående i Lappträsk. För det här ändamålet har vi budgeterat 6 000 euro för nästa år, säger kommundirektör Tiina Heikka.

civiltjänstcentralen i Lappträsk
Det ska både renoveras och byggas nytt på Civiltjänstcentralen i Lappträsk. civiltjänstcentralen i Lappträsk Bild: YLE/Stefan Härus sjökulla gård

Också stora investeringar

Budgeten för år 2017 innehåller också riktigt stora projekt. Det faktum att Civiltjänstcentralen kommer att fortsätta sin verksamhet i Lappträsk, kommer att kräva stora investeringar de kommande tre åren.

- Det handlar om både renoveringar och nybyggnation. Nybygget ska inhysa både kontor och ett auditorium och hela projektet med både nybygge och renoveringar, beräknas kosta cirka 5,6 miljoner euro fördelat på tre år, säger ekonomisekreterare Johanna Sjöberg.

Lappträsk ska nu förhandla om ett hyreskontrakt och kommunen behöver hitta en finansieringslösning som man klarar av.

- Vi blir tvungna att öka vår lånestock med närmare 5 miljoner euro och tanken har varit att finansiera projektet med balanslån, men vi ska granska de olika finansieringsalternativen närmare i samband med att vi diskuterar hyresavtalet, säger Sjöberg.

Summa summarum kan man säga att Lappträsk kommer att fortsätta att under 2017 genomföra de förändringar som ingick redan i budgeten för innevarande år.

- Det är genom att utveckla verksamheten och förutse framtida förändringar som vi kan nå de mål vi har satt upp, säger kommunstyrelsens ordförande Ulla Onnila.

Sote kommer - Lappträsk är redo

En stor framtida förändring som kommer att medföra måhända också ekonomisk belastning, är social- och hälsovårdsreformen.

- Ännu är det ju inte klarlagt hur den kommer att påverka eller förändra kommunerans service och hur reformen påverkar kommunernas ekonomi och verksamhet, men vi anser det vara viktigt att utveckla verksamheten redan nu - oberoende av vad reformen kommer att föra med sig, säger kommundirektör Tiina Heikka.

lappträsks kommundirektör tiina heikka 08.10.15
Kommundirektör Tiina Heikka vill utveckla hälsovården redan nu. lappträsks kommundirektör tiina heikka 08.10.15 Bild: Yle/Stefan Härus lappträsks kommundirektör

Nyckelordet är utveckla

Det är utveckling som är ledordet i Lappträsk kommuns budget för 2017 och i ekonomiplanen för de kommande tre åren.

- Vi vill nu satsa mycket på att utveckla den verksamhet vi bedriver och den service vi erbjuder och det kan vi göra tack vare olika samarbetspartners och understöd. Det är tack vare sådana lösningar som en liten kommun som Lappträsk kan satsa, säger ekonomisekreterare Johanna Sjöberg.

Några siffror

Värdet på de investeringar som Lappträsk kommun kommer att genomföra år 2017, kommer att uppgå till cirka 2,9 miljoner euro - att jämföra med innevarande års siffra, som torde stanna på cirka 768 000 euro.

Lånestocken nästa år kommer att vara cirka 7,9 miljoner stor - att jämföra med innevarande års siffra på 5,7 miljoner euro. Räknat per invånare betyder det att gemene Lappträskbos kommunala lånebörda ökar från 2 089 euro till 2 925 euro.

Skattesatsen i Lappträsk bibehålls på samma nivå år 2017 som i år, 20,5 procent. År 2018 kan det bli aktuellt med en förhöjning.

Läs också

Östnyland

Bekanta dig med hur vi jobbar med Ansvarsfull journalistik

Nyligen publicerat - Östnyland