Hoppa till huvudinnehåll

Fågelinfluensa påträffad i Åbolands skärgård

Två viggar simmar i vattnet.
Döda viggar i Nagu har konstaterats ha fågelinfluensa. Två viggar simmar i vattnet. Bild: All Over Press Vigg,fåglar,havet,naturen,vatten,djur

Man har kunnat konstatera fågelinfluensa i tre döda viggar i Nagu. Typen var H5N8, alltså fågelinfluensa som ger upphov till hög dödlighet bland vilda fåglar.

För att hindra att sjukdomen sprider sig upprättar Livsmedelssäkerhetsverket Evira en restriktionszon, som sträcker sig på minst 10 kilometers avstånd från platsen där fåglarna hittades. De fjäderfägårdar som ligger innanför området kommer att kontrolleras och förflyttning av fjäderfä och -produkter kommer att begränsas.

Enligt länsveterinär Jani Soini finns det två fjäderfägårdar inom en radie på 10 km från området där de döda fåglarna påträffades. Båda gårdarna är små och idkar inte kommersiell verksamhet.

Pargas stads veterinär har stått i kontakt med gårdarna.

Fågelinfluensa har konstaterats på gårdar och bland vilda fåglar runt om i Europa, och nu senast på Åland där bland annat påfåglarna på Lilla Holmen hade fågelinfluensa av typen H5N8. Nu har influensat också påträffats hos döda viggar i Nagu.

Om man påträffar symptom som tyder på fågelinfluensa bland fjäderfä, eller om det sker en massdöd bland vilda fåglar ska man omedelbart lämna in en anmälan till den kommunala veterinären eller länsveterinären. Det är viktigt att komma ihåg att man bör absolut inte röra vid döda fåglar utan skyddsutrustning.

Det virus som sprids just nu har inte orsakat att människor insjuknat. Enligt Institutet för hälsa och välfärd är risken för att människor ska insjukna mycket liten.

Nagu - Eviras restriktionszon
Eviras restriktionszon. Nagu - Eviras restriktionszon Bild: Karta: Google eviras restriktionszon

Läs också