Hoppa till huvudinnehåll

Joakim Strand vidhåller: Österbotten är etta på export

58 ton dieselmotor hänger i luften.
Arkivbild. 58 ton dieselmotor hänger i luften. Bild: Yle/Roger Källman export

"Österbotten är den mest betydande aktören för Finlands export." Det påståendet ifrågasattes efter att annonsen till förmån för Vasa centralsjukhus publicerades i Helsingin Sanomat. Påståendet är korrekt, säger riksdagsledamot Joakim Strand (SFP).

Påståendet är en fri översättning av "Pohjanmaa on Suomen viennin merkittävin tekijä." Meningen i fråga fanns med i den annons som prydde Helsingin Sanomats första sida i måndags.

Bakom annonsen står den sammanslutning som jobbar för att Vasa centralsjukhus ska få omfattande jour. Riksdagsledamot Joakim Strand (SFP) har varit med på ett hörn.

"Österbotten överlägset"

Eftersom han också är den som man ofta hör tala om energiklustret i Vasaregionen och hur viktig Österbottens export är för hela Finland, frågar vi honom om man faktiskt kan hävda så som man gör i annonsen.

- Definitivt. Vi har i åratal via Statistikcentralens siffror kunnat följa med hur exportvärdet per person är överlägset i Österbotten i förhållande till andra regioner, säger Strand.

Joakim Strand framhåller också att Österbotten fortfarande har de bästa sysselsättningssiffrorna på fastlandet.

- Vad är logiken i att avveckla något som fungerar? frågar sig Strand.

Siffrorna som gäller exporten som Strand hänvisar till är från 2012 och visar värdet på landskapens export per invånare. Där är Österbotten etta med kring 25 000 euro per invånare. Lappland är tvåa med kring 18 000 euro per invånare.

Siffrorna är dock några år gamla vilket också Strand förundrar sig lite över. Han tycker att man rimligen borde kunna ge ut färskare siffror.

På Österbottens Handelskammare har informationschef Mia Brännbacka färskare siffror till hands. De är från 2014 och läget är det samma: Österbotten etta (27 866 euro) och Lappland tvåa (19 550 euro).

Tullens siffror säger annat

Ifrågasättandet av Österbottens position skedde i kommentarerna till vår artikel om annonsen.

En av de som kommenterade hänvisade till Tullens siffror över landskapens export.

Där ligger Österbotten bakom Nyland, Lappland, Egentliga Finland, Birkaland, Satakunta och Kymmenedalen vad gäller exportens värde.

Slår man ut siffrorna över landskapens befolkningsmängd är Österbotten inte etta - som i fallet med Handelskammarens siffror.

Till exempel år 2012, 2014 och 2015 landar Österbotten på fjärde plats. Kymmenedalen är etta, Mellersta Österbotten tvåa och Lappland trea.

"Siffrorna är inte trovärdiga"

Joakim Strand anser att Tullens siffror inte är trovärdiga.

- Tullens siffror registreras långt beroende på var företagen har sin hemort, sitt huvudkontor och från vilken hamn produkterna skickas. En stor del av det som tillverkas i Österbotten far ut ur landet på andra vägar. Till exempel Wärtsilä och ABB har huvudkontoren i Helsingfors, säger Strand.

Tullen: Vi korrigerar manuellt

På Tullen säger dock tullöverinspektör Anssi Kaarna att man kan lita på siffrorna. Enligt Kaarna meddelar de flesta företagen Tullen om att de har verksamhet på olika håll i landet.

Om de inte gör det men Tullen ändå vet om att företaget har verksamhet på annat håll än där huvudkontoret finns försöker man rätta till siffrorna manuellt.

- När det gäller statistiken för landskapen har vi korrigerat, ett företag i gången, den snedvridning som uppstår om allt registreras på den ort där företaget har sitt huvudkontor, säger Kaarna.

I samma veva konstaterar han dock att statistiken för landskapen inte grundar sig på var produkterna tillverkas, utan på var i landet företaget meddelar Tullen om produkterna.

- Det finns några stora företag som har koncentrerat sina anmälningar till Tullen på den ort där företagets huvudkontor finns. I de här undantagsfallen reder vi ut hur företagets exportvärde borde fördelas enligt landskapen, säger Kaarna.

Om Wärtsilä och ABB hör till dessa nämnda stora företag kan Kaarna inte uttala sig om eftersom vissa uppgifter som Tullen får från företagen är sekretessbelagda.

Handelskammaren: Tullen har fortfarande problem

På Österbottens Handelskammare kompar Mia Brännbacka kritiken från Joakim Strand.

- Jag vet att Tullen säger att det går att lita på deras siffror men tyvärr visar praktiken något helt annat. Jag kontrollräknade nu så att jag räknade hur stor andel av industriproduktionen som går på export från olika landskap. Den här gången använde jag Tullens siffror i stället för Statistikcentralens som jag brukar använda, säger Brännbacka.

- Det värsta felet med Tullens siffror finns i Kymmenedalen där 149 procent av produktionen går på export, i Mellersta Österbotten är siffran 115 procent. Det tyder på att åtminstone en del av exporten har förts till statistiken enligt det landskap där varorna lämnar landet, inte enligt det landskap där de tillverkas. Det finns ju stora hamnar både i Karleby och i Kotka.

Enligt Brännbacka medgav Tullen det här problemet för flera år sen.

- Nu säger de att saken är rättad, men det tycker inte jag.

Ser man på de siffror man får när man delar Tullens siffror med landskapens befolkningsmängd är just Kymmenedalen och Mellersta Österbotten i topp vad gäller exportens värde per person.

När Yle Österbotten frågar efter exportsiffror från Statistikcentralens informationsservice meddelar man att deras siffror grundar sig på Tullens exportsiffror, att man inte har några egna. Vi uppmanas dividera Tullens siffror med landskapens befolkningsmängd.

Då blir resultatet det som det redogörs för ovan.

Men på måndag 5.12 bekräftar överaktuarie Jarkko Niemistö att det material som Statistikcentralen levererar till Handelskammaren skiljer sig från Tullens.

"Så nära sanningen vi kan komma"

Handelskammarens siffror kommer alltså från Statistikcentralen.

- Dessa siffror måste beställas och betalas för. Inte är Statistikcentralens siffror hundraprocentiga heller men de är så nära sanningen vi kan komma, säger Mia Brännbacka.

- Den stora skillnaden beror på att uppgifterna samlas in på ett helt annat sätt. Tullens siffror baserar sig på exportanmälan, Statistikcentralens uppgifter samlas in i samband med andra uppgifter som företag rapporterar till Statistikcentralen med jämna mellanrum.

Läs också