Hoppa till huvudinnehåll

Kampanjen #språketHARbetydelse gav flera åboländska svar - skickas nu till sjukvårdsdistriktet

Åbolands sjukhus i Åbo
Åbolands sjukhus i Åbo Bild: Yle/Nora Engström åbolands

SFP i Egentliga Finland vill uppmärksamma sjukvårdsdistriktets ledning om vikten av vård på svenska. Lokalavdelningen har samlat in erfarenheter av vård på svenska via webben, e-post och sociala medier med hjälp av kampanjen #språketHARbetydelse.

Meningen var att samla ihop exempel på hur patienter bemötts och ifall de fått vård på sitt eget modersmål, i detta fall svenska. Exemplen och uppropet har skickats till sjukvårdsdistriktets ledning och styrelseordförande i dag, fredag. Totalt fick SFP i Egentliga Finland in ett 30-tal exempel på olika otillfredsställande vårdsituationer från allmänheten.

SFP i Egentliga Finland har skickat in flera exempel på fall, där patienten inte har fått vård på svenska och inte har blivit förstådd av personalen. Enligt SFP i Egentliga Finland visar exemplen att vård på de båda inhemska språken under inga omständigheter kan anses fungera för tillfället vid sjukvårdsdistriktet.

Vidare skriver SFP i Egentliga Finland att man med oro ser på kommande reformer, där man i omorganiseringars anda samlar både finsk och svensk vård under samma administration i tron att servicen på de inhemska språken ska bli bättre.

SFP i Egentliga Finland hoppas nu att sjukvårdsdistriktets styrelse svarar på uppropet och att distriktets ledning tar uppropet i beaktande.

Vården av svenska har varit aktuell bland annat i fallet, där en Hitisbo inte fick vård på svenska på sjukhuset i Salo och som Yle Åboland berättat om tidigare i höstas.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland