Hoppa till huvudinnehåll

Barnläkare: Ha respekt för kikhostan

En läkare förbereder vaccinationsspruta för en baby.
När färre vaccinerar sig kommer kikhostan att bli vanligare. En läkare förbereder vaccinationsspruta för en baby. Bild: VOISIN/PHANIE/REX/All Over Press babyer,läkare,medicin,moderskap,barnsjukdomar,barnläkare,vaccinering,vaccin,småbarn

I år har ungefär 370 personer i landet insjuknat i kikhosta, det är en markant ökning från 165 fall under 2015. Fall har också påträffats i Mellersta Österbotten. Kikhosta är en allvarlig sjukdom för små barn säger läkaren Matias Björn i Jakobstad.

Matias Björn på Malmska sjukhuset är specialiserad på barnsjukdomar. Björn säger att trots vaccinationer så förekommer sjukdomen.

- Många tror att kikhosta inte längre förekommer. Men man ska ha respekt för sjukdomen, speciellt i de här trakterna där vaccinationstäckningen är lägre. Många lämnar bort de här vaccinerna och det betyder att fall av kikhosta kommer att förekomma, säger Björn.

Ge akt på långdragen hosta

Björn säger att man ska ge akt på speciellt små barn med långdragen hosta som inte riktigt verkar vara en vanlig förkylning. Det kan vara kikhosta. Kikhosta kan vara mycket allvarligt för de allra minsta barnen och kräver sjukhusvård. I värsta fall kan sjukdomen vara dödlig.

- För riktigt små barn och för prematurer är det en allvarlig sjukdom. De kan få problem med andningen i samband med hostattackerna. Andningsuppehåll kan förekomma och därför övervakas barnen på sjukhus, säger Björn.

Även för patienter med en grundsjukdom, svagt immunförsvar eller till exempel ett medfött syndrom kan kikhosta vara farligt.

Vaccin vid tre månader

Vaccin mot kikhosta kan ett barn få första gången vid tre månaders ålder. Innan dess kan kroppen inte bilda antikroppar mot bakterien och bilda ett eget skydd, säger Matias Björn. I år har man inte ännu konstaterat några fall av kikhosta i Jakobstadsområdet, men fall har förekommit under senaste år.

- Antibiotika kan lindra sjukdomsförloppet om behandlingen startas i tid. Nyfödda och prematurer behöver sjukhusvård och hostan sitter i i flera veckor och kan bli allt värre. Efter hostattackerna, då man kiknar kan man få andningsuppehåll, säger Björn.

Matias Björn rekommenderar vaccination mot kikhosta. Vaccin ger inte ett hundra procentigt skydd men vaccinernas skydd består också av flockimmuniteten säger Björn.

- När man har en bra vaccintäckningsgrad så får sjukdomen inte fäste. Speciellt viktig är flockimmuniteten för de riktigt små ovaccinerade barnen och för dem som har en svår grundsjukdom sjukdom som gör att man inte kan ta vaccinet, exempelvis leukemi. De skyddas då av flockimmuniteten, säger Matias Björn.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten