Hoppa till huvudinnehåll

Parkering utan tillstånd vid Svenvikens hamn i Ingå

Svenvikens småbåtshamn i Ingå.
Svenvikens småbåtshamn i Ingå. Svenvikens småbåtshamn i Ingå. Bild: yle/Minna Almark svenvikens småbåtshamn i ingå

En parkeringsplats har byggts utan tillstånd intill båtbryggorna i Svenviken i Ingå. Byggnadsinspektionen anser att det inte är lämpligt att bygga en parkering mellan bosättningen intill stranden.

I augusti gjorde en rågranne till fastigheten Svenviken, där det finns en småbåtshamn, en anmälan till Ingå kommun om att det byggts en parkeringsplats intill båtbryggorna.

Rågrannen förundrade sig över att arbetena hade gjorts utan att denna fått ta del av planerna. Grannen ville också veta om det behövs tillstånd för arbetena och vilka rättigheter rågrannarna har i sådana fall.

Parkeringen nära fritidstomterna

Det har inte lämnats in några ansökningar om tillstånd och det har inte heller beviljats något tillstånd. Byggnadsinspektionen granskade parkeringen i Svenviken i augusti och konstaterade att det finns en parkering 25-30 meter från stranden mellan de två fritidstomterna.

Parkeringsplatsen är fast i gränserna till fritidstomterna eftersom fastigheten Svenviken är som smalast just där, cirka 15 meter. En hel del träd har också fällts i samband med byggandet.

En parkering vid Svenvikens småbåtshamn i Ingå som har fått växa igen med sly.
Parkeringsplatsen vid Svenvikens småbåtshamn såg ut så här 2014. En parkering vid Svenvikens småbåtshamn i Ingå som har fått växa igen med sly. Bild: yle/Minna Almark en parkering vid svenvikens småbåtshamn

Byggnadsinspektionen bedömde i samband med granskningen att det krävs åtgärdstillstånd för sådana åtgärder.

Det finns två parkeringsplatser på fastigheten som är 100-150 meter från stranden.

Hamnbolaget: parkering nära hamnen behövs

Kommunen har diskuterat bygget med hamnbolaget som säger att arbetena utfördes eftersom det fanns ett behov av att få parkeringsplatsen närmare hamnen och båtarna.

Hamnbolaget uppmanades av kommunen att ta kontakt med rågrannarna för att komma överens om fortsatta åtgärder. Hamnbolaget försökte ordna ett möte i slutet av augusti men tidpunkten passade inte grannen.

Byggnads- och miljönämnden möts den 8 december och förslaget är att hamnbolaget ansöker om åtgärdstillstånd med planer på hur man beaktar den bebyggda miljön och närheten till bebyggelsen. Hamnbolaget borde också berätta hur man åtgärdar de olägenheter som uppstått genom att man byggt parkeringsplatsen mellan bosättningen, sägs det i förslaget.

Läs också