Hoppa till huvudinnehåll

Vill bli Afrikas "gröna land" - Marocko har redan ett av världens största solkraftverk

Noor 1 i Ouarzazate i södra Marocko är ett av de största solkraftverken i världen.
Noor 1 i Ouarzazate i södra Marocko är ett av de största solkraftverken i världen. När det är fullt utbyggt täcker det en yta på 2500 hektar och skall kunna producera 580 MW, d.v.s. ungefär lika mycket som ena reaktorn vid Lovisa kärnkraftverk. Noor 1 i Ouarzazate i södra Marocko är ett av de största solkraftverken i världen. Bild: EPA Marocko,noor 1,Ouarzazate solar power station,Ouarzazate,Solkraft,solpaneler,solkraftverk,förnybara energikällor

Marrakech stod värd för årets COP22-klimatkonferens, och Marocko har signalerat en klar vilja att profilera sig som det gröna landet i Afrika.

Under de senaste åren har Marocko förbjudit användningen av plastpåsar, planerat nya urbana spårvägsnätverk i Casablanca och Rabat, ersatt gamla bussar och taxibilar, utvecklat Afrikas första system för uthyrning av stadscyklar. samt utvecklat ett system som hjälper jordbrukare att anpassa sig till klimatförändringar. Infrastrukturen för bevattning har moderniserats.

Marocko arbetar också med ett "megainfrastruktursprojekt" som ingår i en ambitiös plan på att förändra landets hela energimix.

Det finns inte fossila bränslen i Marocko vilket betyder att landet är nästan helt beroende av import. År 2015 lovade kung Mohammed VI att Marocko kommer att utöka sin andel av förnybar energi till 52 procent före 2032.

Målet är att 14 procent ska utgöras av solenergi. Vidare satsas det på vindkraft och vattenkraft. Marocko har också öppnat dörren för utbyte av el med Europa, el som har producerats av förnybara energikällor.

Enligt planerna ska 40 procent av energin i Marocko genereras från förnybara källor redan år 2020.

En studie vid Stanford University hävdar att Marocko kan klara sig helt och hållet med grön energi år 2050.

Solpaneler i Marrakech på taket till den byggnad där FN:s klimatkonferens COP22 hölls 7-18.9.2016
Solpaneler i Marrakech på taket till den byggnad där FN:s klimatkonferens COP22 hölls 7-18.9.2016 Solpaneler i Marrakech på taket till den byggnad där FN:s klimatkonferens COP22 hölls 7-18.9.2016 Bild: EPA/MOHAMED MESSARA solpaneler,Marocko,Marrakech,solenergi,förnybara energikällor,energi
Marocko har en ambitiös plan som ska förändra landets hela energimix.

Den nationella planen för Marocko - en del av den nationella klimatkonventionen UNFCCC som ska begränsa globala utsläpp av växthusgaser - är ambitiös och har som mål att minska på utsläppen, framför allt inom jordbruket, med 32 procent före 2032.

Marocko har också förbundit sig att plantera 200 000 hektar skog. År 2015 avlägsnade Marocko alla subventioner för oljeprodukter.

Marocko rankades som sjunde på den internationella utsläppslistan CCPI (Climate Change Performance Index) 2016 Marocko är det enda icke-europeiska landet bland 20-i-topp.

I CCPI-jämförelsen noteras olika länders utsläppsmängder, utvecklingen av utsläppsnivåerna och landets klimatpolitik.

Deltagare i FN:s klimatmöte i Marrakech i november 2016 sitter under solpaneler
Deltagare i FN:s klimatmöte i Marocko i november 2016 sitter under solpaneler och arbetar. Deltagare i FN:s klimatmöte i Marrakech i november 2016 sitter under solpaneler Bild: EPA/ Mohamed Messara klimatkonferens,Marrakech,solpaneler

Marocko blir Afrikas solsupermakt

Noor 1 i södra Marocko är ett av de största solkraftverken i världen. Den första fasen i det gigantiska solenergikomplexet Noor i ökenstaden Ouarzazate blev klar i februari.

Kraftverket har ett system (CSP=concentrated solar power) med jättestora speglar som reflekterar solstrålarna. CSP kan också lagra elektricitet som kan täcka konsumtionstoppar.

Då Noor 1 står färdigt år 2018 är det meningen att energiproduktionen ska täcka en miljon hushåll.

Kraftverket Noor 1 ska kompletteras med Noor 2 som använder samma CSP-teknologi men i ännu större skala och med ett system som kan lagra elektricitet ännu längre. Noor 3 och Noor 4 är under planering.

I Noor 3 används en nyare variant av CSP-teknik - ett soltorn där speglarna riktas mot en central punkt.

Några vindkraftsmöllor i rader vid tunnelbygget under Fehmarns belt
Några vindkraftsmöllor i rader vid tunnelbygget under Fehmarns belt Bild: Bengt Östling/YLE danmark

Nya vindar blåser - fem nya vindkraftsparker på kommande

Marocko investerar också stort i vindkraft. År 2014 öppnades Afrikas största vindkraftspark i sydvästra Marocko, nära staden Tarfaya.

Ett konsortium bestående av Enel Green Power, Nareva (ägt av kung Mohammed VI:s investeringsbolag) och Siemens segrade i mars i en anbudstävling om byggandet av fem nya vindkraftsparker.

Kraftverken byggs på olika håll i Marocko; Midelt, Tangier och Jbel Lahdid samt i Tiskrid och Boujdour i det kontroversiella territoriet Västsahara.

Kraftverkens gemensamma kapacitet innebär att andelen vindkraft ökar märkbart, och att landet tar sig vidare mot målet på 14 procent vindkraft före 2020.

Vindkraftsindustrin gagnar också produktionssektorn. Reservdelar för vindkraftsturbiner tillverkas till stor del lokalt i Marocko, till exempel i Tarfaya.

"Energieffektivitet är nyckeln till framgång"

Förändringsprocessen i Marocko inleddes 2011 då begreppet hållbar utveckling togs med i all planering.

Fossila bränslen subventionerades inte längre vilket skulle ge förnybar energi större konkurrenskraft. Privata investeringar i miljöteknik välkomnades.

- Det handlar om två viktiga saker: Den ena nyckeln till framgång är förnybar energi och den andra är effektiv användning av energi. Båda måste utvecklas samtidigt, säger Said Mouline, direktör för den nationella byrån för utveckling av förnybar energi och energieffektivitet. till CNN.

Gigantiskt utbyte av glödlampor i marockanska hushåll

En viktig strävan då det gäller energieffektivitet är att reducera avfallet. Det statliga elbolaget har inlett ett lamputbytesprogram.

Gamla glödlampor i de marockanska hushållen har hittills bytts ut mot tio miljoner nya effektivare CFL-lågenergilampor.

CFL-lampor är sex gånger dyrare än de gamla, och för att klara av initialkostnaderna måste användarna betala för installationerna, men deras elräkning blir dock mindre tack vare den ökade effektiviteten.

Moskén Hassan II i Casablanca, Marocko.
Fönybar energi ska lysa upp alla moskéer - också Hassan II i Casablanca. Moskén Hassan II i Casablanca, Marocko. Bild: EPA/YAHYA ARHAB Hassan II:s moské,moskéer,Casablanca,Marocko

Marockos planer för en grönare framtid inbegriper också moskéerna. Landets 15 000 moskéer övergår till förnybar energi.

Till de gröna satsningarna hör också förbudet mot plastpåsar. I juli förbjöds tillverkning, försäljning och användning av plastpåsar.

I fjol överskred investeringarna i miljöteknik för första gången investeringarna i fossila bränslen.

Enligt Said Mouline är en effektiverad användning av energi det billigaste sättet för länder att uppnå sina klimatmål. Han anser att den övergång som Marocko aktivt nu är engagerat i är helt oundviklig.

- Övergången gäller hela världen. I fjol överskred investeringarna i miljöteknik för första gången investeringarna i fossila bränslen. Se hur många nya jobb som har uppstått i och med satsningarna på förnybar energi, energilagring och energitransport.

Marockos vindpark i Tarfaya har lett till nya arbetsplatser inom ny industri. Ungefär 70 procent av reservdelarna för turbinerna tillverkas lokalt.

- Att skapa elektricitet är bara en del av en större strategi, säger Mouline.

Höga kostnader och tryggad vattentillförsel hör till de svåra frågorna

Satsningarna på förnybar energi ser bra ut på pappret men kostnaderna skjuter i höjden.

Det återstår att se om kostnaderna för solkraftssatsningen CSP kan hållas på en så låg nivå att projektet blir kommersiellt konkurrenskraftigt globalt sett - och att konsumenterna i Marocko kan gagnas av kostnadseffektiv förnybar energi.

Kameler dricker vatten i Sahara.
Kameler dricker vatten i Sahara. Bild: EPA/KARIM SELMAOUI Kameler,vattenbrist,Torka,Marocko,Sahara

Solenergisystemet CSP använder stora mängder vatten för att hålla speglarna till solpanelerna rena vilket är ett konkret problem i ett land som Marocko där det råder vattenbrist. (Begreppet vattenstress gäller också Marocko - det vill säga ett tillstånd då det inte finns tillräckligt med vatten för att täcka jordbrukets, industrins och hushållens vattenbehov).

Ett land som till närmare 80 procent består av öken och torra zoner, har speciella utmaningar. Vattenhushållning är av allra största vikt.

Jordbruket slukar de största mängderna vatten och de gigantiska vattenreservoarerna runt om i landet är av grundläggande betydelse för jordbruket.

Samtidigt har Marocko ändå inte helt och hållet övergivit fossila bränslen. Den största delen (35 procent) av energiproduktionen i dag sker till största delen med kol, och ser till och med ut att utvidgas under de närmaste fem åren.

Den nya energimixen kommer också att innefatta en hel del naturgas. Också letandet efter kolvätetillgångar på marockanska områden fortsätter.

Skylt: vattenransonering i Marocko
Skylt: vattenransonering i Marocko Bild: Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press Marocko,vattenbrist,Torka

Läs också

Nyligen publicerat - Utrikes