Hoppa till huvudinnehåll

Arbetsutskott: Enklast om Kronoby byter landskap

Kronoby kommungård i vinterskrud.
Arkivbild. Kronoby kommungård i vinterskrud. Bild: YLE/Sofi Nordmyr kronoby kommungård

Det är enklast att Kronoby byter landskap från Österbotten till Mellersta Österbotten i samband med landskapsreformen. Det är kontentan av det utlåtande som arbetsutskottet för landskapsreformen i Mellersta Österbotten gav efter sitt möte den 25 november. Kronobymodellen kan ge lagstiftningsmässiga problem enligt utskottet.

Landskapreformens politiska styrgrupp, där också Kronoby ingår, behandlar utskottets utlåtande på fredag och efter mötet ordnas ett informationstillfälle.

Tre faktorer talar för landskapsbyte

Det är tre faktorer som talar för ett landskapsbyte för Kronobys del i samband med landskapsreformen enligt utskottet.

- Landskapet måste bolagisera tjänsterna tiil dotterbolag som i sin tur tävlar med privata bolag och tredje sektorn om att få utföra tjänsterna, säger samkommunen Soites vd och förändringsdirektör Ilkka Luoma i Karleby. Det kan finnas laglighetsproblem i att skriva avtal med en kommun i ett annat landskap när upphandlingslagen och konkurrensutsättning skall tillämpas.

Ilkka Luoma ser också demokratiproblem för Kronobys del i att välja medlemmar i ett landskapsfullmäktige och få tjänsterna ordnade via ett annat landskap. Den tredje faktorn som Ilkka Luoma och arbetsutskottet lyfter fram är att ansvaret för att ordna tjänsterna inte heller kan flyttas från ett landskap till ett annat.

Det är enklare enligt Luoma att man följer andan i den kommande lagstiftningen och att Kronoby hör till det landskap som har ansvaret för att ordna tjänsterna.

Landskapsreformens politiska styrgrupp i Mellersta Österbotten behandlar arbetsutskottets ställningstagande på sitt sammanträde fredagen den 9 december.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten