Hoppa till huvudinnehåll

Förvaltningsdomstol mot flera stugor i Rönnäs i Lovisa

En träbåt från början av 1960-talet
Illustrerande arkivbild av båtar En träbåt från början av 1960-talet Bild: Yle/Roger Källman Träbåt,motorbåt,småbåtar,båtar

Helsingfors förvaltningsdomstol godkänner inte att ägaren till Marina Café i Rönnäs bygger stugor på tomten. Stadsfullmäktige i Lovisa hade för sin del tidigare godkänt planerna.

Det var flera grannar och också Mikko Idlax (tidigare Näri) som lämnade in besvär till förvaltningsdomstolen. Mikko Idlax är delägare i vattenområdet på vars område gästhamnen finns.

Motiveringarna i besväret var bland annat att det finns risk för att gästhamnen försvinner. Grannarna menar i besväret att tomten är avsedd för kaféverksamhet. Kaféet ska betjäna dem som använder hamnen.

Ägaren till tomten med kaféet ville göra om kaféet till en stuga för uthyrning. Ägaren ville också bygga flera stugor på tomten.

- Jag tyckte hela idén var dum, säger Mikko Idlax.

Grannarna hördes aldrig

Mikko Idlax är inte heller nöjd med hur ägaren behandlade grannarna och hur planläggningsprocessen sköttes.

- Det största problemet var att processen inte gick rätt till, att markägaren inte ordnade något möte med grannarna för att berätta om sina planer, säger Mikko Idlax.

Många stugor som finns på området har funnits där länge. Då de köptes fanns det en gästhamn inritad i planen för området.

- Om hamnen slopas så är det inte rättvis mot stugägarna, säger han.

Kaféverksamheten har legat nere i flera år. Huset har varit öde och tomt och haft omfattande vattenskador. Om det skulle tas i bruk borde det först genomgå en ordentlig renovering.

- Det blev omöjligt för den nuvarande ägaren som bor längre borta att bedriva ett kafé sommartid i Rönnäs, säger Idlax.

Lovisa stad godkänner beslutet

Lovisa stad kommer enligt tekniska direktören Ulf Blomberg inte att överklaga domen, trots att den går mot fullmäktiges beslut.

- Det här är en sådan plan som är uppgjord av ägaren, så det är nu dom som har bollen i sin hand, säger Blomberg.

Det är alltså upp till markägaren att fatta beslut om att ansöka om rätt att överklaga till Högsta förvaltningsdomstolen. Det är också ägaren ska fatta beslut om vad som nu ska ske med området i Rönnäs.

Lovisa stad godkände planen för att ge markägaren möjlighet att utveckla området.

- Men så kan det gå så här att de statliga myndigheterna är av annan åsikt, säger Blomberg.

Helsingfors förvaltningsdomstol var inte enig i sitt beslut. En av domarna lämnade in en avvikande åsikt.

Tomtägaren har inte under måndagen kunnat nås för en kommentar.