Hoppa till huvudinnehåll

Pahta: Äldrevården behöver alternativ

Almahemmet i Kimito.
Almahemmet i Kimito. Almahemmet i Kimito. Bild: Yle/Monica Forssell almahemmet

Viktigast är att vårdplatserna finns i Kimitoön. Mindre viktigt är om vården erbjuds av landskapet eller av ett privat bolag, säger kommundirektören.

Framtiden för Almahemmet i Kimitoön är i nuläget allt annat än säker. Privata aktörer är på väg till kommunen och är redo att åtminstone delvis ta över ansvaret för åldringsvården.

– Det allra viktigaste är att vårdplatserna finns på ön. Det är inte så viktigt med att ett hurudant bolag som erbjuder tjänsterna. Det kan vara landskapsägt eller det kan drivas av någon på Kimitoön. Delvis är det säkert bra om det också kommer större bolag inom branschen till Kimitoön.

Det anser kommundirektören Anneli Pahta. Hon anser att det är viktigt att det finns mångsidig produktion av åldringstjänster och att invånarna får själv välja var de vill bo.

Tillsvidare inga beslut om Almahemmet

Enligt Pahta är det ingen självklarhet att kommunens äldreboende Almahemmet finns kvar. Kommunstyrelsen har tagit något av en timeout i frågan och föreslår att planeringsarbetet om Almahemmets framtid tar vid tidigast mot slutet av mars. Det för att under tiden få en uppfattning om vad som händer inom äldrevården på Kimitoön och för att lagutkasten kring vårdreformen torde finnas till hands då.

– Alla kan ju dra sina slutsatser om vad det innebär för Almahemmets framtid, men jag ser det inte så svartvitt. Det finns ju många funktioner på Almahemmet i dag och många kvadratmeter där. Visst måste man se helheten där. Då det kommer många nya vårdplatser till kommunen, så kommer det åtminstone på något sätt att påverka verksamheten på Almahemmet.

Det viktiga är att förstå konsekvenserna på lång sikt av de beslut som nu fattas, säger Pahta. Hon säger att 75 procent av landets kommuner har system med servicesedlar medan Kimitoön i stor utsträckning ansvarat för tjänsteproduktionen i kommunen.

Läs också