Hoppa till huvudinnehåll

Ung och vilse på vägen - får man hjälp på svenska?

Människor på väg.
På väg. Men vart? Människor på väg. Bild: Ulrica Fagerström/ Yle människor,Helsingfors,kollektivtrafik

Mängder av unga och unga vuxna i Finland har varken jobb eller studieplats. I huvudstadsregionen är siffran omkring tiotusen och totalantalet i hela landet flera tiotals tusen.
Kan Navigatorn hjälpa dem?

Navigatorn-stödservice för unga och unga vuxna under 30.
Navigatorn i Kampen i Helsingfors. Ett av 35 motsvarande ställen i Finland. Navigatorn-stödservice för unga och unga vuxna under 30. Bild: Ulrica Fagerström/ Yle navigatorn

Navigatorn är en service för 15-29-åringar som behöver hjälp med att hitta riktningen i vardagen. Idén är att den unga kan få hjälp med många olika saker på ett och samma ställe.

Målet är ett jobb eller en studieplats men det kan också vara frågan om mer primära behov som behöver tillgodoses.

- En del har kanske avbrutna studier, andra mentala problem, någon är kanske bostadslös, konstaterar Frida Westerback, forskarsocialarbetare vid Mathilda Wrede-institutet och doktorand vid Helsingfors universitet.

Att hitta rätt

Ibland handlar det alltså om att först ordna upp vardagen och själslivet innan studier eller jobb kan bli aktuella. Sådant som att hjälpa den unga att hitta en bostad, hänvisa till rätt instans för de mentala problemen och bygga upp en rehabilitering för att komma tillbaka till en fungerande vardag.

Att stärka den ungas självförtroende kan likaså vara en central sak.

Navigatorn-stödservice för unga och unga vuxna under 30.
Navigatorn-stödservice för unga och unga vuxna under 30. Bild: Ulrica Fagerström/ Yle navigatorn

En del av regeringsprogrammet

Navigatorn, på finska Ohjaamo, är en ny grej, initierad av regeringen.

De första servicepunkterna dök upp 2015 och antalet är nu uppe i 35 på olika ställen i Finland.

På serviceställena finns socialarbetare, hälsovårdare, TE-byråns sakkunniga, arbetslivscoacher, speciallärare, studiehandledare, ungdomsledare och psykologer.

Utöver de anställda samarbetar Navigatorerna med FPA, social- och hälsovårdssektorn, ungdomsverkstäder, läroanstalter, ekonomi- och skuldrådgivning, ungdoms- och vuxenpsykiatri samt tredje sektorn.

En av servicepunkterna finns i Kampen i Helsingfors.

Hadi besöker Navigatorn i Kampen i Helsingfors.
Hadi uppskattar den service han fått det senaste året. Hadi besöker Navigatorn i Kampen i Helsingfors. Bild: Ulrica Fagerström/ Yle Hadi,navigatorn

En av de unga på plats den här dagen är 29-åriga Hadi. Han kom från Afghanistan till Finland för sex år sen och blir till julen utbildad svetsare. Jobb just som svetsare eller något inom byggbranschen är vad han söker.

- Jag har varit kund här i ett år. Servicen är bra. Personalen har hjälpt mig bland annat att skriva CV och så har vi sökt arbetsplatser på nätet tillsammans, berättar Hadi.

Lätt att komma

Till Navigatorn ska man kunna komma utan tidsbeställning och viss service går att få också helt anonymt.

Navigatorn fungerar tvåspråkigt bland annat i Vasa och Borgå och tanken är att den ska göra det också i huvudstadsregionen.

Men helt som på Strömsö har det inte gått sen starten.

Av den fasta personalen på Navigatorn i Helsingfors, 27 personer, kan endast 3-5 personer betjäna på svenska.

- Det är orealistiskt att tänka att allt ska finnas på svenska på de här ställena i huvudstadsregionen, konstaterar Frida Westerback som på uppdrag av tankesmedjan Magma skrivit en pamflett om den svenskspråkiga service Navigatorn i huvudstadsregionen erbjuder.

Frida Westerback har tittat på Navigatorns svenskspråkiga service.
Frida Westerback föreslår tydligt nätverk av kontaktpersoner för svenskspråkiga unga. Frida Westerback har tittat på Navigatorns svenskspråkiga service. Bild: Ulrica Fagerström/ Yle frida westerback

Men för att bibehålla konceptet att man ändå via ett och samma ställe kan få hjälp med många olika problem - också på svenska - behöver de svenskspråkiga resurserna runt om i huvudstadsregionen istället koordineras, lyfter Frida Westerback fram i sin utredning.

Man behöver ta fram ett tydligt nätverk av folk som jobbar inom de olika centrala områdena och som också pratar svenska.

- Så personalen på Navigatorerna kan hänvisa de svenskspråkiga unga till servicepersoner som kan tala svenska med dem.

Sju procent av kunderna svenskspråkiga unga

Enligt uppgifter från i våras så hade 39 av 555 unga som fick fördjupad handledning på Navigatorn i Helsingfors svenska som modersmål. Men de kan vara fler, en del av de tvåspråkiga har kanske tagit emot servicen på finska och saknas i den svenska statistiken.

Andelen svenskspråkiga kunder är hursomhelst lite högre än andelen svenskspråkiga unga i Helsingfors, så ett behov av service på svenska finns, konstaterar Frida Westerback i rapporten.

Navigatorns FB-sida