Hoppa till huvudinnehåll

Hopp för fulljour i Vasa - grundlagsutskottet godkänner inte regeringens förslag rakt av

Skylt med päivystys jour på.
Debatten kring Vasa centralsjukhus och vårdreformen har stundvis varit hätsk. Skylt med päivystys jour på. Bild: Yle/Marie Söderman jouren i åbo

Grundlagsutskottet godkänner inte regeringens förslag om tolv joursjukhus som sådant. Ordförande Annika Lapintie säger till Svenska Yle att rätten till vård på svenska måste tryggas - men det kan också ske i Seinäjoki.

Riksdagens grundlagsutskott har i dag diskuterat den omfattande jouren på Vasa centralsjukhus och godkänner inte regeringens förslag utan ändringar. Regeringen ville sänka antalet joursjukhus till tolv och föreslog att den omfattande jouren vid tvåspråkiga Vasa Centralsjukhus flyttar till Seinäjoki som är mest finskspråkigt.

Grundlagsutskottet godkänner inte regeringens förslag som sådant, utan kräver att rätten till vård på svenska tryggas.

- Grundlagsutskottet beslöt enhälligt att då frågan behandlas vidare i social- och hälsovårdsutskottet, måste man skilt i lag säkerställa att svenskspråkiga patienter kan sköta sina ärenden på sitt modersmål i tillräckligt stor utsträckning, säger Lapintie.

Lapintie betonar att de språkliga rättigheterna enligt grundlagen måste tryggas på samma sätt som andra grundläggande rättigheter.

- Då det finns jämbördiga alternativ måste man i första hand välja ett alternativ som tryggar vård på svenska, säger Lapintie.

annika lapintie
Annika Lapintie (VF) som är ordförande för grundlagsutskottet har kritiserat den strama tidtabellenför behandlingen. annika lapintie Bild: Yle/Johanna Ventus annika lapintie

Vad betyder beslutet?

Grundlagsutskottet var enhälligt: En omfattande jour i Vasa centralsjukhus skulle vara bäst med tanke på rätt till vård på svenska. Men, då man ser till alla grundläggande rättigheter, tycker utskottet att ministeriet ändå har motiverat sitt förslag tillräckligt trovärdigt.

- Slutsatsen är att man måste ändra paragrafen så att de språkliga rättigheterna också tryggas i lagen, säger Lapintie.

Seinäjoki kvar som alternativ

Grundlagsutskottets beslut kan innebära en modell med 12+1 joursjukhus, varav det trettonde skulle finnas i Vasa. Men beslutet kan lika väl innebära att man ser över lagstiftningen så att de språkliga rättigheterna tryggas i Seinäjoki.

Då skulle man säkerställa att det finns tillräckligt personal i Seinäjoki som talar svenska.

Social- och hälsovårdsutskottet ska fundera vidare på hur de språkliga rättigheterna ska lösas. Därifrån väntas ett betänkande ännu innan jul.

SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson.
Anna-Maja Henriksson är ordförande för SFP som hela tiden har varit emot flytten till Seinäjoki. SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson. Anna-Maja Henriksson,Svenska folkpartiet i Finland,politiker,politiker i Finland

SFP är nöjd över mellanetappen

SFP har hela tiden varit av den åsikten regeringens förslag med omfattande jour i Seinäjoki inte tillräckligt väl kan trygga vård på svenska.

- Nu fick vi ett beslut som stöder det resonemanget. Regeringens förslag går inte som sådant, säger SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson.

Hon är nöjd över att förslaget nu är stoppat som sådant och att grundlagsutskottet står enhälligt bakom beslutet.

- Vad social- och hälsovårdsutskottet fattar för beslut är upp till dem. Det viktiga är nu att så här går det inte att föra framåt. Det behövs ändringar, säger Henriksson.

Inom hennes parti höjs ändå kritiska röster som kallar beslutet för ett dråpslag för svenskan och Vasa.

Viktigt med svensk service i vardagen

Enligt riksdagsledamöterna Maarit Feldt-Ranta (SDP) och Ville Niinistö (Gröna) var utskottets markering om de språkliga rättigheterna viktig med tanke på den fortsatta behandlingen av ärendet.

- Det var viktigt att hela utskottet enigt ansåg att det inte är grundlagsenigt att ändra servicen på det sättet som regeringen föreslår, att de språkliga rättigheterna inte garanteras om service flyttas från Vasa till Seinäjoki utan att se till att man har ordentlig svenskspråkig service i vardagen, säger Niinistö.

Feldt-Ranta påpekar att social- och hälsovårdsreformen inte kan gå vidare om de språkliga rättigheterna försummas.

- Utskottet har slagit fast att de språkliga rättigheterna bör beaktas och att regeringens proposition bör omarbetas. Det kommer social- och hälsovårdsutskottet att hamna ta itu med, annars kan sote-reformen inte gå vidare i riksdagen, säger hon.

Enligt Ville Niinistö stöder De Gröna en modell med 12 + 1 joursjukhus, där både Vasa och Seinäjoki skulle få behålla sina dygnetrunt-jourer.

- Men regeringen har också andra möjligheter att på att garantera service på ett lagenligt sätt: att vissa tjänster stannar i Vasa och att de tjänster som flyttar till Seinäjoki måste garanteras i lagen så att den svenska servicen fungerar i vardagen, tilläger han.

Maarit Feldt-Ranta i Obs debatt 21.4.2016
De språkliga rättigheterna bör säkras på lika grunder, konstaterar Maarit Feldt-Ranta. Maarit Feldt-Ranta i Obs debatt 21.4.2016 Bild: Yle/ Heidi Finnilä Maarit Feldt-Ranta
De Grönas ordförande Ville Niinistö
Viktigt att alla var eniga, anser Ville Niinistö. De Grönas ordförande Ville Niinistö Bild: Mikael Crawford/Yle Ville Niinistö

Experter har varit oeniga

Grundlagsutskottets uppgift var att bedöma om regeringens förslag om 12 joursjukhus är grundlagsenligt.

Grundlagen kräver att den finsk- och svenskspråkiga befolkningens rättigheter ska garanteras på samma villkor.

Var och en ska få vissa samhälleliga tjänster på sitt modersmål oberoende av om modersmålet är finska eller svenska.

De experter som grundlagsutskottet har hört har varit oeniga gällande Vasa centralsjukhus. Tidtabellen har varit stram och utskottet har fått experternas sista tilläggsutlåtanden under veckoslutet och självständighetshelgen.

Helsingin Sanomats första sida som pryds av en helsidesannons om behovet av omfattande jour på Vasa centralsjukhus.
En helsidesannons i Helsingin Sanomat för Vasa centralsjukhus har väckt debatt. Helsingin Sanomats första sida som pryds av en helsidesannons om behovet av omfattande jour på Vasa centralsjukhus. Bild: Yle/Mirjam Heir-Lindström. Helsingin Sanomat,helsidesannons

Helsidesannonser och varning för språkstrid

Debatten om vårdreformens effekter för Vasa centralsjukhus och det svenska språket har varit hektisk och känslorna har gått heta.

Aktivister har fört kampanj för ett omfattande jourskjuhus i Vasa och kampanjen toppades med en helsidesannons i Helsingin Sanomat: "Vakna upp statsmakten".

Tidningen Ilkka undrade på ledarplats om Vasa måste få allt bara på grund av det svenska språket. Andra har varnat för att inte starta en språkstrid i Österbotten.